Samenstelling college burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders (ook wel B&W). Het college van Rhenen bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij hebben elk hun eigen taakgebied.

Kinderburgemeester

Ook hebben we een kinderburgemeester. Dat is Rick van Laar.