Samenstelling college burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders (ook wel B&W). Het college van Rhenen bestaat uit de burgemeester en op dit moment 3 wethouders. Zij hebben elk hun eigen taakgebied.

Het college van B&W

Wethouder Peter de Rooij is op 9 april plotseling overleden. Zijn portefeuille is vanaf 19 april 2022 verdeeld onder de andere B&W-leden. > lees het nieuwsbericht

Kinderburgemeester

Ook hebben we een kinderburgemeester. Dat is Waled Al Deyar Bakrle.