Besluitenlijst college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst.

Oudere besluitenlijsten bekijken

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar Rhenen.raadsinformatie.nl. U kunt in de kalender op de dinsdag steeds de vastgestelde besluitenlijst van die week terugvinden.