Wethouder Gert van Laar

Gert van Laar is namens de SGP wethouder in Rhenen en 1e loco-burgemeester. Hij zet zich in voor het fysieke domein. 

Portefeuille

Gert van Laar is verantwoordelijk voor:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen
  • Ruimtelijke projecten
  • Beheer openbare ruimte
  • Riolering
  • Afvalverwerking
  • Vergunningverlening
  • Omgevingswet

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
  • Lid algemeen bestuur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Hoe gaan we de gemeente mooier maken? 

Het college heeft een bestuursprogramma geschreven. Ook maakten ze filmpjes om te vertellen wat hier in staat.

In dit filmpje is het woord aan wethouder Gert van Laar.