Wethouder Gert van Laar

Gert van Laar is namens de SGP wethouder in Rhenen en 1e loco-burgemeester. Hij zet zich in voor het fysieke domein. 

Portefeuille

Gert van Laar is verantwoordelijk voor:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen
  • Ruimtelijke projecten
  • Beheer openbare ruimte
  • Riolering
  • Afvalverwerking
  • Vergunningverlening
  • Omgevingswet

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
  • Lid algemeen bestuur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Hoe gaan we de gemeente mooier maken?