Wethouder Hans Boerkamp

Hans Boerkamp is namens D66 wethouder in Rhenen. Hij zet zich in voor financiën, mobiliteit, onderwijs, jeugd en WMO.

Portefeuille

Hans Boerkamp is verantwoordelijk voor:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugd
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Basismobiliteit
  • Financiën en belastingen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
  • Secretaris van Stichting Fractiewerk D66
  • Lid VNG Commissie Europa & Internationaal: internationale delegatie
  • Lid bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper