Wethouder Hans Boerkamp

Hans Boerkamp is namens D66 wethouder in Rhenen. Hij zet zich in voor financiën, mobiliteit, onderwijs, jeugd en WMO.

Portefeuille

Hans Boerkamp is verantwoordelijk voor:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugd
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Basismobiliteit
  • Financiën en belastingen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
  • Secretaris van Stichting Fractiewerk D66
  • Lid VNG Commissie Europa & Internationaal: internationale delegatie
  • Lid bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

Hoe gaan we de gemeente mooier maken?

Het college heeft een bestuursprogramma geschreven. Ook maakten ze filmpjes om te vertellen wat hier in staat.

In dit filmpje is het woord aan wethouder Hans Boerkamp.