Wethouder Hans Boerkamp

Hans Boerkamp is namens D66 wethouder in Rhenen. Hij zet zich in voor financiën, mobiliteit, onderwijs, jeugd en WMO.

Portefeuille

Hans Boerkamp is verantwoordelijk voor:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Basismobiliteit
 • Financiën en belastingen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
 • Secretaris van Stichting Fractiewerk D66
 • Lid VNG Commissie Europa & Internationaal: internationale delegatie
 • Lid bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
 • Lid Strategische Adviesraad Bibliotheek Utrecht

Hoe gaan we de gemeente mooier maken?