Wethouder Bert Fintelman

Bert Fintelman is namens CDA wethouder in Rhenen. Hij zet zich onder meer in voor het landelijk/agrarisch gebied, duurzaamheid en natuur.

Portefeuille

Bert Fintelman is verantwoordelijk voor:

 • Landelijk gebied/buitengebied en natuur
 • Duurzaamheid/klimaat
 • Milieu
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Nutsbedrijven
 • Regio Foodvalley

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid Algemeen Bestuur ODRU
 • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting NiKo - zorgorganisatie voor ouderen te Alkmaar 
 • Secretaris a.i. CDA afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Hoe gaan we de gemeente mooier maken?