Wethouder Bert Fintelman

Bert Fintelman is namens CDA wethouder in Rhenen. Hij zet zich onder meer in voor het landelijk/agrarisch gebied, duurzaamheid en natuur.

Portefeuille

Bert Fintelman is verantwoordelijk voor:

  • Landelijk gebied/buitengebied en natuur
  • Duurzaamheid/klimaat
  • Milieu
  • Grondbeleid
  • Gemeentelijk Vastgoed
  • Nutsbedrijven

Nevenfuncties

Onbezoldigd

  • Lid Algemeen Bestuur ODRU
  • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting NiKo - zorgorganisatie voor ouderen te Alkmaar 
  • Secretaris a.i. CDA afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Hoe gaan we de gemeente mooier maken?