Gemeentesecretaris Pieter Bonthuis

Pieter Bonthuis is gemeentesecretaris in Rhenen. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de hele ambtelijke organisatie, dus van alle mensen die bij de gemeente Rhenen werken.

De gemeentesecretaris is ook de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten. Hij is geen lid van het college, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid daarvan.