Duurzaam Rhenen

Rhenen wil in 2040 energieneutraal zijn. En in 2050 klimaatneutraal. Daarvoor zetten we in op energiebesparing. We doen dit samen met onze inwoners. Ook willen we duurzaam energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. De energietransitie, klimaatbestendigheid en een circulaire economie vragen om actie van de gemeente en van inwoners. 

Op deze pagina leest u over hoe we hier als gemeente mee bezig zijn en wat u als inwoner zelf kunt doen.

Bij het Energieloket kunt u terecht voor gratis advies over energie en duurzaamheid. Het Energieloket wordt bemenst door Teun van Roekel van de Energie Coöperatie Rhenen. 

Bel het Energieloket via 06 10 73 12 61 of stuur een e-mail met uw vraag naar [email protected]. Het Energieloket is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Hulp nodig bij energiebesparing? Kijk samen met een energiecoach hoe uw kosten omlaag kunnen! Vraag dan nu een huisbezoek aan van één van de coaches. Het adviesgesprek en de bespaarproducten die de energiecoaches meebrengen, zijn gratis. Bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen. Die brengen ze waar nodig ook meteen aan.

Wilt u bezoek van een energiecoach?

Neem dan contact op met Theo van der Hek, coördinator energiecoaches Rhenen, via 06 15 94 36 60 of [email protected]

Om energiebesparende maatregelen aan uw woning te financieren zijn er verschillende mogelijkheden. Zoals de Lening Duurzaam Wonen.

Op de website Energiesubsidiewijzer.nl ziet u een actueel overzicht van alle regelingen in Nederland. Er zijn regelingen voor woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren en huurders. Zoals:

  • Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE): subsidie voor isolatie, warmtepomp, zonneboiler en koken op elektriciteit
  • Landelijke Energiebespaarlening: lening voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen
  • Subsidies voor verduurzaming van (rijks)monumenten
  • Subsidie voor woningeigenaren die gezamenlijk hun woningen willen verduurzamen (SPOR)
  • Subsidie voor regenpijp afkoppelen of een groen dak
  • Verschillende energiebespaarleningen

Op de website Energiesubsidiewijzer.nl vindt u informatie over hoe u voor deze regelingen in aanmerking komt en waar u het kunt aanvragen. 

Wilt u als bedrijf of maatschappelijke organisatie uw gebouw of (productie)proces verduurzamen? De overheid ondersteunt u graag met een subsidie of lening. In dit overzicht vindt u alle provinciale en landelijke regelingen.

In de toekomst verwarmen we onze huizen niet meer met aardgas, maar op andere manieren. Welke andere manieren zijn mogelijk om onze huizen te verwarmen of te koken? En in welke wijk is het logisch om te beginnen? Rhenen heeft daarvoor, net als elke andere gemeente in Nederland, een Transitievisie Warmte opgesteld.

Naar een Transitievisie Warmte

De visie, de zogenaamde Transitievisie Warmte (pdf, 3 MB), is in 2021 aangenomen door de raad. Hierin staat een visie wat in de gemeente Rhenen goede manieren zijn om onze huizen te kunnen verwarmen en te koken zonder aardgas. In welke wijken kan misschien een collectief warmtenet aangelegd worden en waar kan beter voor een individuele oplossing worden gekozen? Waar (nog) geen goede oplossingen zijn om helemaal van het aardgas af te gaan, beginnen we met besparen.

Ook inwoners konden meedenken

In november 2020 was er een eerste informatieavond (pdf, 19 MB) over een aardgasvrij Rhenen. We vertelden deelnemers over de verschillende technieken en dachten samen na over wat belangrijk is in deze transitie. Onder andere betaalbaarheid en het besparen van energie werden genoemd. Op 18 mei 2021 was de tweede bijeenkomst (pdf, 5 MB), een meedenkavond over het concept van onze visie op de warmtetransitie. De presentaties van beide avonden kunt u hieronder bekijken. 

Naast bijeenkomsten voor inwoners zijn ook college, raadsleden, collega’s en belangrijke externe stakeholders betrokken geweest. Zij  hebben allemaal input geleverd bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte.

Hoe gaat het verder?

De komende jaren gaat de gemeente de Transitievisie Warmte meer in detail uitwerken in uitvoeringsplannen. Dit zal per wijk of enkele wijken worden gedaan. Ook hier worden inwoners bij betrokken.

In de Transitievisie worden enkele wijken genoemd waar een collectief warmtenet misschien mogelijk is (het centrumgebied van Rhenen en een deel van Elst).  De gemeente zal hiervoor een haalbaarheidsstudie uit laten voeren om te onderzoeken of dit technisch en financieel haalbaar is.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor een aardgasvrij Rhenen? Houd deze website en de andere communicatiekanalen van de gemeente in de gaten.

Wilt u advies over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met het energieloket van Rhenen.

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. In Regio Foodvalley zoeken we samen (met andere gemeenten, provincies, waterschappen en belanghebbenden) kansen om energie op te wekken uit zon en wind.

We noemen dit de Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. 

Regionale Energie Strategie

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. In Regio Foodvalley werken we, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Samen met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden – zoeken we kansen om energie op te wekken uit zon en wind.

De RES bestaat uit twee onderdelen:

  1. De RES onderzoekt waar ruimte is om duurzame energie op te wekken. Onderwerpen die aan bod komen tijdens het onderzoek zijn: waar is er plek voor windmolens of zonnepanelen, en hoeveel. Waar zijn er warmtebronnen, hoe zit het met draagvlak en wat is financieel haalbaar.
  2. De RES is ook een document waarin een regio haar keuzes maakt en deze beschrijft. In dit document worden concrete plekken voor zonnepanelen en windmolens genoemd. Ook de uitvoering (projecten en een planning) is onderdeel van dit document.

Raadpleging en burgerforum

In december 2020 konden inwoners via een online vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden bij de keuzes voor wind- of zonprojecten. Via brieven, de gemeentepagina in het Gemeentenieuws, flyers en via social media zijn ook inwoners van Rhenen opgeroepen om mee te doen. 

Ook is er een representatief burgerforum opgericht met twintig inwoners die direct betrokken worden in studies en afwegingen. Het burgerforum geeft advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Het burgerforum heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving. Het rapport met de resultaten van de raadpleging en het advies van het burgerforum zijn te vinden op de website van de RES Foodvalley.

De RES 1.0

Hier treft u een publieksvriendelijke versie van RES 1.0 2021 

Blijf op de hoogte

Via de website van de Regio Foodvalley blijft u op de hoogte van de voortgang van de RES Foodvalley.

Landelijke klimaatcampagne 'Iedereen doet wat'

Het Rijk is een klimaatcampagne gestart met de titel: ‘iedereen doet wat’. U treft er informatie om zelf duurzame maatregelen te nemen. Neem een kijkje op de website Iedereen doet wat

Energiecoöperatie Rhenen ontwikkelt duurzame energieprojecten. Bij het opwekken van duurzame Rhenense energie betrekken zij inwoners en bedrijven. Zodat deze inwoners en bedrijven invloed hebben hoe een plan eruit komt te zien. En als mede-eigenaar mee kunnen profiteren.

Daarnaast geeft de Energiecoöperatie informatie en helpt mee aan de bewustwording over de energietransitie. Wat is dat nu eigenlijk? Waarom? En hoe kan u daaraan meehelpen? Dit allemaal om Rhenen een stukje duurzamer te maken. Wilt u meedenken en meedoen? Kijk voor meer informatie op de website.

Website Energiecoöperatie Rhenen