Lening Duurzaam Wonen

Heeft u plannen om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken? Of heeft u plannen om uw huis aan te passen zodat u er zo lang mogelijk prettig kunt blijven wonen?

De Lening Duurzaam Wonen is een lening met gunstige voorwaarden voor het verbeteren van de eigen woning. 

Welke aanpassingen aan uw huis kunt u met deze lening financiëren? 

Bijvoorbeeld:

  • Energiebesparen of energie opwekken;
  • Klimaatadaptatie, vergroenen van uw tuin, afkoppelen van uw regenpijp;
  • Levensloopgeschikt maken van uw woning;
  • Verwijderen van asbestdaken.

Een compleet overzicht vindt u hieronder via de link 'lijst maatregelen lening duurzaam wonen'. Voor gratis advies over duurzaamheidsmaatregelen kunt u bellen met het Energieloket: 06 10 73 12 61 of mailen naar [email protected].

Maatregelen - Lening Duurzaam Wonen (pdf, 87 KB)

Meerdere leenvormen

U kunt kiezen uit diverse leenvormen. We leggen ze uit in onderstaande link 'leenvormen'. De lening krijgt u niet van de gemeente, maar van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Er is sprake van een hypothecaire lening, een persoonlijke (consumptieve) lening en een verzilverlening. 

Leenvormen - Lening Duurzaam Wonen (pdf, 169 KB)

Aanvragen

Voor een lening moet u voldoende kredietwaardig zijn. Het SVn toetst of dit het geval is. Een financieel adviseur kan u adviseren over het effect van de lening op uw financiële situatie.

U kunt een lening aanvragen via de link hieronder. Als u in aanmerking komt voor de lening en er nog budget is krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hierna kunt u de aanvraag indienen bij het SVn. Zij voeren een financiële toets uit en bepalen of u de lening krijgt. De SVn verstrekt dan de lening.

Aanvraag lening Duurzaam Wonen

Beschikbaar budget

Wanneer het beschikbare budget voor het verstrekken van leningen op is, maken we dat op deze website bekend.

Let op! Misschien hebt u een omgevingsvergunning nodig!

Woont u bijvoorbeeld in een monument of binnen het beschermd stadsgezicht? Doe voor de zekerheid de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl. Heeft u dan nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen via (0317) 681 681.