Gemeenten Rhenen en Wageningen werken samen aan verkenning windenergie

Categorieën

  • Duurzaamheid

Samen met de gemeente Wageningen zetten we stappen om de mogelijkheden voor windenergie in de regio te verkennen. Of er windturbines komen, hangt van veel factoren af en kost veel tijd. Dit vraagt om een zorgvuldig proces.

In 2021 hebben we toegezegd ons in te zetten voor de Regionale Energie Strategie (RES Foodvalley 1.0). Met als doel het opwekken van duurzame energie, waaronder windenergie. We hebben in 2021 drie mogelijke gebieden voor windturbines aangewezen. Eén van de gebieden, het Binnenveld, ligt in beide gemeenten.

Beperkte mogelijkheden voor windenergie

Eind 2023 is er een eerste globale, technische verkenning gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Daarbij werden de wettelijke beperkingen voor windenergie in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er misschien beperkte mogelijkheden zijn voor windenergie in onze gemeenten. Eerdere onderzoeken door de provincie maken nog niet duidelijk of deze gebieden geschikt zijn voor windenergie. Daarom beginnen we samen met Wageningen een onderzoek.

Stappen tot eind 2025

Tot eind 2025 verkennen we de impact van windturbines in de drie zoekgebieden. Om te weten te komen wat windturbines doen met onze natuur, milieu, landschap en gezondheid van inwoners in het gebied. Ook de provincies doen onderzoeken en delen hun uitkomsten en kennis. Op basis van deze resultaten kijken we pas verder naar de volgende stappen. Bij elke vervolgstap worden de gemeenteraden betrokken.

Zorgvuldig proces

Het kost veel tijd om alles zorgvuldig te onderzoeken. Als blijkt dat er mogelijkheden zijn voor windenergie, betekent dat nog niet dat de windturbines er snel komen. Een initiatiefnemer moet eerst een concreet plan maken en uitgebreider onderzoek doen naar deze locaties. Omwonenden en lokale partijen worden actief betrokken bij dat proces. Beide gemeenten behandelen geen vergunningaanvragen voor windturbines voordat het onderzoek klaar is en de conclusies bekend zijn.

Vragen?

Inwoners en betrokkenen uit Rhenen kunnen vragen stellen over windenergie via [email protected] of (0317) 681 681.