Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te gaan bouwen, verbouwen, slopen of een nieuw bedrijf te starten? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Alarm:

Omgevingsvergunning aangevraagd tot en met 31 december 2023

Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Heeft u al een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als u al een vergunning van de gemeente heeft gekregen, blijft deze gewoon geldig. U hoeft dan niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de wettelijke regels die gelden t/m 31 december 2023. De aanvraag of melding die u vóór 1 januari 2024 heeft ingediend, kunt u nog raadplegen en aanvullen via het oude Omgevingsloket.

Heeft u hier nog vragen over? Neemt u dan contact op met Team Vergunningen via (0317) 681 681 of [email protected].

Vanaf 1 januari 2024

Vergunningcheck

Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. 

Doe de vergunningcheck

Omgevingsvergunning aanvragen

Vervolgens kunt u via het Omgevingsloket de vergunning aanvragen of de melding doen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Vraagt u aan als bedrijf of organisatie, dan doet u dat met eHerkenning.

In het online formulier wordt aangegeven welke bijlagen nodig zijn voor de aanvraag.

Vergunning aanvragen

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit zijn de legeskosten. Een melding doen is gratis. Voor een overzicht van alle leges, kijkt u in de legesverordening.

Overleg vooraf?

Wilt u vooraf advies over uw plannen? U kunt daarvoor een afspraak maken met het team Vergunningen van de gemeente Rhenen. Mail naar [email protected] of bel met een medewerker van het team via het algemene telefoonnummer (0317) 681681. Tijdens dit overleg kunt u vragen stellen en krijgt u advies over wat wel en niet mogelijk is.

Hebt u al meer uitgewerkte plannen? Dan kunt u een schetsplan of principeverzoek indienen zodat wij dit kunnen beoordelen.

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? U kunt uw bouwplan van tevoren door ons laten beoordelen. U kunt hiervoor een schetsplan indienen. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan de Welstandsnota en het omgevingsplan van de gemeente.

U kunt uw schetsplan indienen via onderstaand webformulier. Graag bij de aanvraag de volgende gegevens meesturen:

  • Situatietekening
  • Plattegronden
  • Geveltekeningen
  • Beschrijving van gebruikte materialen en kleurgebruik

Voor het beoordelen van uw schetsplan betaalt u € 231,00. Mocht het schetsplan binnen 12 maanden leiden naar een aanvraag, krijgt u de legeskosten terug. Houd u er wel rekening mee dat de vergunningaanvraag overeen moet komen met het uiteindelijke schetsplan.

Schetsplan aanvragen

Heeft u een plan dat niet past binnen het omgevingsplan van de gemeente? U kunt dan een planologische procedure doorlopen om het omgevingsplan aan te passen of u kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Om erachter te komen of u daarbij kans maakt dat de gemeente wil meewerken aan uw plan, kunt u een principeverzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders

Meer informatie en aanvragen

Uw bouwplan wordt getoetst op Welstand door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen. De commissie beoordeelt plannen aan de hand van de redelijke eisen van Welstand (regels over de situering, massa, stijl, materiaalgebruik en de kleuren van een bouwwerk). Ze kijken naar:

  • Situering
  • Massa
  • Stijl
  • Materiaalgebruik
  • Kleuren van het bouwwerk

Het welstandsbeleid staat beschreven in de Welstandsnota.