Omgevingsvergunning plaatsen container, steiger, bouwkraan

Soms wilt u voor bouw- of sloopwerkzaamheden tijdelijk bouwobjecten op de openbare weg plaatsen.

Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld een container, steiger of bouwmaterialen. Dit mag alleen als er écht geen mogelijkheid is om de bouwobjecten op eigen terrein te stallen. U heeft dan wel een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning wordt verleend als u voldoet aan onderstaande beleidsregels.

Beleidsregels voor bouwobjecten 2020

Hoe werkt het?

Let op! Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning uiterlijk 8 weken van te voren in. Anders kan het zijn dat wij uw aanvraag moeten weigeren.

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket

U kiest voor activiteit Roerende zaken opslaan. Bij de aanvraag voegt u een kaartje toe waarop u aangeeft waar u de bouwobjecten wilt stallen.

Kosten plaatsen bouwmaterialen
Leges:  
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 6 weken buiten het beschermd stadsgezicht: € 38,00
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van andere bouwobjecten maximaal 3 dagen buiten het beschermd stadsgezicht: € 38,00
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 1 week binnen het beschermd stadsgezicht: € 97,50
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van overige roerende zaken: € 198,00
als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen: € 72,00
   
Precariobelasting voor gebruik openbare weg:  
voor een week € 1,25 per m2
voor een maand € 2,35 per m2
voor een jaar € 24,00 per m2