Omgevingsvergunning plaatsen container, steiger, bouwkraan

Soms wilt u voor bouw- of sloopwerkzaamheden tijdelijk bouwobjecten op de openbare weg plaatsen.

Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld een container, steiger of bouwmaterialen. Dit mag alleen als er écht geen mogelijkheid is om de bouwobjecten op eigen terrein te stallen. U heeft dan wel een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning wordt verleend als u voldoet aan onderstaande beleidsregels.

Beleidsregels voor bouwobjecten 2020

Hoe werkt het?

U vraagt de omgevingsvergunning aan op www.omgevingsloket.nl. U kiest voor activiteit Roerende zaken opslaan. Bij de aanvraag voegt u een kaartje toe waarop u aangeeft waar u de bouwobjecten wilt stallen.

Kosten plaatsen bouwmaterialen
Leges:  
als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 6 weken buiten het beschermd stadsgezicht: € 35,00
als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van andere bouwobjecten maximaal 3 dagen buiten het beschermd stadsgezicht: € 35,00
als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 1 week binnen het beschermd stadsgezicht: € 90,00
als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van overige roerende zaken: € 183,00
   
Precariobelasting voor gebruik openbare weg:  
voor een week € 1,25 per m2
voor een maand € 2,35 per m2
voor een jaar € 24,00 per m2