Niet gesprongen explosieven

Door gevechten in WOII bevat de bodem in en rond Rhenen explosieven zoals lege hulzen, munitie en granaten. Dit levert geen gevaar op zolang ze niet aangeraakt worden en in de grond liggen.

Bodembelastingkaarten

Voor de kern Rhenen zijn kaarten beschikbaar waarop is aangegeven welke gebieden als mogelijk verdacht op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kunnen worden gezien. Dat betekent dat er op die plekken tijdens graaf- of bouwwerkzaamheden een verhoogd risico is op het aantreffen van explosieven. Voor de overige delen van de gemeente Rhenen is een dergelijk overzicht er niet. Grondlagen die na de oorlog zijn bewerkt, worden als niet verdacht gezien.

De volgende bodembelastingkaarten kunt u opvragen: Rhenen Centrum, Noordelijk deel Rhenen, Achterberg, de Uiterwaarden en gedeelten van spoorlijnen en wegen.

Wilt u een bodembelastingkaart inzien?
Mail dan naar [email protected].

Wat betekent dit voor u?

Tot en met 30 centimeter kunt u graven en tuinieren zonder gevaar. Graaft u in een verdacht gebied dieper dan 30 centimeter, dan adviseren wij u om een onderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf (te vinden op internet via www.explosievenopsporing.nl, onder ‘Leden’).

Kosten onderzoek explosieven

De kosten voor het onderzoek betaalt u zelf. Eventuele ruimingskosten van explosieven op particuliere grond betaalt de gemeente. Bedrijven of professionele organisaties die grondwerkzaamheden uitvoeren, betalen alle kosten zelf.