Bezwaar maken tegen belastingen en WOZ-waarde

Vindt u dat de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Dit kan via de Digitale Belastingbalie (DBB). 

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde? Bekijk eerst het taxatieverslag. U kunt contact opnemen om uw vraag te bespreken.

Als u er dan niet uitkomt, kunt u een formeel bezwaar indienen. De taxateur beoordeelt dan opnieuw de WOZ-waarde. Aan het maken van bezwaar zijn voor u geen kosten verbonden.

Formeel bezwaar maken

Een bezwaar indienen doet u digitaal via onderstaande link. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U wordt doorgestuurd naar de website van de gemeente Ede.

Bezwaar maken

U heeft de DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Let op: voor het indienen van een bezwaar tegen bijvoorbeeld de aanslag grafonderhoud of een ander besluit van de gemeente: kijk op deze pagina.

Bezwaar per brief

U kunt een brief sturen naar:

Gemeente Ede
Postbus 9022
710 HK Ede

In die brief moet staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • een omschrijving van de belasting of heffing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • het aanslagnummer van de belasting of heffing (of u voegt een kopie van de aanslag bij).

Reactie op uw bezwaar

U krijgt van de gemeente een brief dat wij uw bezwaar hebben gekregen. Dit duurt maximaal 2 weken. Binnen twee weken nadat wij uw bezwaarschrift ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. In de brief staat ook wanneer u meer hoort over uw bezwaar.

Beroepschrift indienen

Als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente op uw bezwaar, kunt u naar de rechtbank voor beroep.

U moet dan binnen zes weken na de brief van de gemeente een digitaal beroepschrift indienen bij Rechtbank Midden-Nederland.

De griffier stuurt een rekening voor de kosten van de rechtbank. Als u deze rekening niet op tijd betaalt, wordt uw beroepschrift niet behandeld.