Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

U kunt dit digitaal via een formulier in de Digitale Belastingbalie (DBB) doen of het formulier (zelf) invullen zonder DigiD.

DBB/Kwijtschelding aanvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Aanvraag kwijtschelding (zonder DigiD)

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • roerende-zaakbelastingen (RWBB)
 • afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset afvalcontainers)
 • rioolheffing
 • hondenbelasting voor de eerste hond.

Op het moment dat u een aanvraag indient, hoeft u nog geen aanvullende informatie of specificaties naar ons mee te sturen. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, dan krijgt u van ons bericht. U moet de informatie dan binnen twee weken naar ons toesturen. 

Kwijtscheldingsregeling belastingen

Hoe beoordeelt de gemeente?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze worden vergeleken met standaardbedragen die zijn bepaald door de belastingdienst. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, krijgt u kwijtschelding.

Wanneer u ondernemer bent, kunt u ook in aanmerking komen voor kwijtschelding, maar alleen voor kwijtschelding voor uw privé-aanslagen. Voor belastingen die te maken hebben met uw bedrijf, zoals precariobelasting en heffing Ondernemersfonds, is kwijtschelding niet mogelijk.

Inkomen

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen vergelijken wij uw netto inkomen per maand met de bijstandsbedragen die voor uw type huishouden gelden. Van uw netto maandinkomen halen we onder meer de woonlasten en de maandpremie van de ziektekosten af. De uitkomst laat zien of er voldoende inkomen is om de aanslag te betalen.

Vermogen

Onder vermogen verstaan we:

 • Het bank- en/of spaartegoed op uw bankrekening(en). Als richtlijn gelden de volgende vrijstellingen:
 • De hoogte van de vrijlating is voor (bedragen januari 2024):
  • Alleenstaanden: € 3.200
  • Alleenstaanden met AOW: € 3.450
  • Alleenstaande ouder: € 3.920
  • Echtparen / samenwonenden: € 4.430
  • Echtparen / samenwonenden met AOW: € 4.680
 • De voertuigen die u bezit. U mag slechts 1 auto per huishouden in bezit hebben. Deze mag niet meer waard zijn dan € 3.350. Heeft u een auto nodig omdat u gehandicapt bent, stuur dan een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart of een medische verklaring van een onafhankelijke arts mee. Kunt u uw auto niet missen door uw werk, stuur dan een verklaring mee van uw werkgever.
 • Een eigen woning met overwaarde, een tweede auto, motoren, caravans, aandelen, enzovoort. Hiervoor krijgt u geen vrijstelling. De waarde wordt volledig meegenomen.

Kostendelernorm

Wij kijken ook met hoeveel personen van 21 jaar of ouder u in een huis woont. Hoe meer mensen die bij u inwonen vallen onder de kostendelersnorm, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Het maakt niet uit wat het inkomen is van de kostendelende medebewoners of welke relatie u met een medebewoner heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt behandeld?

Direct na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. De controle en toetsing van uw gegevens duurt ongeveer 10 weken. Daarna krijgt u van ons te horen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.