Formulier kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen .

U kunt dit digitaal via een formulier in de Digitale Belastingbalie (DBB) doen of  het formulier (zelf) invullen zonder DigiD.

DBB/Kwijtschelding aanvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Aanvraag kwijtschelding (zonder DigiD)

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

  • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  • roerende-zaakbelastingen (RWBB)
  • afvalstoffenheffing (alleen voor de standaardset afvalcontainers)
  • rioolheffing
  • hondenbelasting voor de eerste hond.

Op het moment dat u een aanvraag indient, hoeft u nog geen aanvullende informatie of specificaties naar ons mee te sturen. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, dan krijgt u van ons bericht. U moet de informatie dan binnen twee weken naar ons toesturen. 

Kwijtscheldingsregeling belastingen

Hoe beoordeelt de gemeente

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze worden vergeleken met normbedragen die wij hebben vastgesteld. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan wordt aan u kwijtschelding verleend.

Wanneer u ondernemer bent, kunt u ook in aanmerking komen voor kwijtschelding, maar alleen voor kwijtschelding voor uw privé-aanslagen. Voor belastingen die te maken hebben met uw bedrijf, zoals precariobelasting en heffing Ondernemersfonds, is kwijtschelding niet mogelijk.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt behandeld?

Direct na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. De controle en toetsing van uw gegevens duurt maximaal 10 weken. Daarna krijgt u van ons te horen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.