WOZ taxatieverslag

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de Digitale Belastingbalie (DBB).

Digitale belastingbalie

U heeft de DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Wat staat in het taxatieverslag

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd. In het verslag staat de volgende informatie over uw woning of pand:

 • gegevens uit het kadaster (grondoppervlakte en perceelnummer); 
 • type (bijvoorbeeld rijwoning, twee-onder-één-kapwoning); 
 • bouwjaar; 
 • gebruiksoppervlakte;
 • bijgebouwen; 
 • eventuele bijzondere kenmerken (zoals ligging of bodemverontreiniging); 
 • WOZ-waarde;
 • onderbouwende verkoopcijfers (dit zijn de verkoopprijs en kenmerken van drie recent verkochte woningen die het meest op uw woning lijken.)

U kunt het taxatieverslag van uw onroerende zaak gemakkelijk online bekijken via de Digitale Belastingbalie.

Lukt het u niet uw taxatieverslag online op te vragen? Neem dan contact op met de belastingen in Ede via  (088) 660 68 00 . Vermeld uw aanslagnummer en uw adres of houd deze bij de hand als u belt. Dan sturen wij u het taxatieverslag toe.

Als gemeente vragen we ieder jaar een deel van de woningeigenaren om een aantal kenmerken van hun woning aan ons door te geven. Dit vragen we om zo tot juiste en betrouwbare taxaties te komen die nodig zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. Wij doen dit onderzoek omdat de Waarderingskamer (die toezicht houdt op gemeenten) dat van ons verwacht. Iedere vijf jaar onderzoeken we of onze administratie klopt met de werkelijke situatie.

Daarnaast heeft het ook voordelen voor u en ons als de WOZ-waarde klopt. Als de aanslag namelijk in een keer goed is, hoeft u geen bezwaar te maken en hoeven wij deze niet te behandelen met een onderzoek en eventuele verlaging van de WOZ-waarde. Meedoen aan het onderzoek is niet verplicht.

Kenmerken die we vragen

De kenmerken die we bij zo'n onderzoek vragen:

 • kwaliteit - daarmee bedoelen we de kwaliteit van de gebruikte materialen ten opzichte van gelijksoortige woningen.
 • onderhoud - een indruk van de woning als geheel. Is de woning bijvoorbeeld net nieuw of gerenoveerd, normaal onderhouden, is er achterstallig onderhoud of is het in slechte staat?
 • voorzieningenniveau in de woning - daarmee bedoelen we zaken als de keuken, badkamer en ander sanitair.

Wanneer krijgt u een uitnodiging?

We moeten elke vijf jaar onze hele administratie onderzoeken. Dat betekent dat ieder jaar een selectie wordt gemaakt van twintig procent van de woningen. Dat doen we per wijk. U kunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen als:

 • u de afgelopen jaren geen bezwaar heeft ingediend (bij een bezwaar moeten we namelijk de kenmerken al onderzoeken);
 • wij als gemeente of de woningstichting niet de eigenaar is;
 • de woning de afgelopen jaren niet is verkocht of nu te koop staat;
 • de woning voor 2010 gebouwd is;
 • de woning voor 2015 is gerenoveerd;
 • uw woning geen recreatiewoning of bedrijfswoning is;
 • uw woning staat in de wijk die we op dat moment onderzoeken.

Uw persoonlijke gegevens

We vragen een aantal gegevens van u. Hieronder leest u welke, waarom en hoe we daarmee omgaan.

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij het onderzoek vragen we u altijd om uw naam, postcode, huisnummer, straatnaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen wij u foto’s op te sturen van de gevraagde kenmerken van u.

Waarom vragen wij deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om uw WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als wij nog vragen hebben, kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden via https://www.wozcommunicatie.nl/Rhenen via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. De medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek en de bepaling van de WOZ-waarde ontvangen uw kenmerken en gegevens. Zij mogen uw gegevens niet delen met anderen, ook niet binnen de organisatie. De gegevens worden bewaard totdat de waarde definitief is en er geen procedures meer zijn of kunnen komen. Daarna sluiten we aan bij de Archiefwet.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Als huurder van een woning is de WOZ-waarde van belang, vanwege het puntensysteem (Woningwaarderingsstelsel). Daarom staat op uw aanslagbiljet ook de WOZ-beschikking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of raadpleeg de website van de huurcommissie.

Het kan zijn dat er bij u geen beschikking (BESH) op de aanslag staat. Als u toch een beschikking wilt hebben kunt u hem opvragen  via de Digitale Belasting Balie of telefonisch  (088) 660 68 00 .

Bezwaar maken

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Dat kan tot uiterlijk 6 weken na datum belastingaanslag schriftelijk of digitaal via de Digitale Belastingbalie. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U wordt doorgestuurd naar de website van de gemeente Ede.

Ook kunt u een brief sturen naar:

Gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede

In die brief moet staan: 

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • een omschrijving van de belasting of heffing waartegen u bezwaar maakt
 • de redenen waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening
 • het aanslagnummer van de belasting of heffing (of u voegt een kopie van de aanslag bij).

Bezwaar maken is altijd gratis. Als u ervoor kiest om het bezwaar door een bedrijf (no-cure no-pay) te laten doen, dan kunt u geconfronteerd worden met kosten als u uw bezwaar bijvoorbeeld intrekt. Dat blijkt namelijk uit meldingen bij Consumentenbond in de afgelopen jaren.

Verantwoordingsdocument

Wilt u meer informatie over hoe de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2024 in de gemeente Rhenen tot stand zijn gekomen? Bekijk het verantwoordingsdocument (pdf, 1 MB).

Digitale Belastingbalie