Belastingaanslag betalen

Het bedrag op uw belastingaanslag kunt u in verschillende termijnen betalen:

  • via automatische incasso in 10 termijnen
  • in drie termijnen
  • in één keer
  • via een betalingsregeling of uitstel van betaling, aan te vragen via de Digitale Belastingbalie (DBB)

Precariobelasting en toeristenbelasting betaalt u niet via een automatische incasso. Heffing Ondernemersfonds kan in maximaal vier (kwartaals)termijnen. De betalingsmogelijkheden staan op de aanslag vermeld.

Betalen via automatische incasso

Met automatische incasso betaalt u uw belastingaanslag in 10 keer, iedere maand een deel. Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

  • Moet u minder dan € 50,00 belasting betalen, dan kunt u alleen in 3 keer betalen.
  • Is de aanslag hoger dan € 4.540,00 dan is automatische incasso niet mogelijk. U betaalt deze met een eigen overschrijving.

Via het digitaal loket kunt u automatische incasso aanvragen.

Automatische incasso doorgeven

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

U kunt ook gegevens aanpassen of de automatische incasso stopzetten.

Betalen via iDEAL

U kunt ook direct het hele bedrag betalen met iDEAL, als u inlogt in de Digitale Belastingbalie.

Betalen in 3 delen via internetbankieren

U kunt het bedrag ook via internetbankieren betalen op rekeningnummer
NL83 BNGH 0285 0360 76. Vermeld altijd het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt. Op het aanslagbiljet staat wanneer u betaald moet hebben. Bij de belastingaanslag zitten geen acceptgiro's.

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning met extra kosten.

Aanmaning en dwangbevel

Als u te laat betaalt, sturen we u een aanmaning met extra kosten. Ook berekent de gemeente invorderingsrente. Dat is een extra bedrag (rente) dat u moet betalen, naast de aanmaning.

U heeft 14 dagen om te betalen, zodra u een aanmaning krijgt. Betaalt u niet, dan stuurt de gemeente een dwangbevel. U moet dan nog meer betalen aan dwangbevelkosten en invorderingsrente.

Kosten aanmaning en dwangbevel
Soort kosten
Aanmaning bij aanslag tot € 454 € 9,-
Aanmaning bij aanslag vanaf € 454 € 19,-
Dwangbevel € 49,- tot maximaal 14.597,-

Invorderingsmaatregelen

Als u niet reageert op het dwangbevel, nemen we één van de mogelijke invorderingsmaatregelen:

  • Loonvordering: een gedeelte van uw loon of uitkering wordt rechtstreeks naar de gemeente overgemaakt. Dit deel van het geld krijgt u dan niet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.
  • Betalingsvordering: bij een betalingsvordering wordt administratief beslag gelegd onder uw bank. De bank blokkeert uw rekening en maakt het aan de gemeente verschuldigde bedrag over naar de gemeente. Door de bank worden kosten bij u in rekening gebracht. 
  • Deurwaarder: het is ook mogelijk dat de gemeentelijke deurwaarder bij u aanbelt. U moet dan direct het bedrag betalen.

Gebeld door de gemeente?

Bent u gebeld door het nummer (0318) 74 91 01? Dan bent u gebeld door de afdeling Belastingen. We bellen overdag, maar ook aan het begin van de avond en op zaterdag.

We kunnen bellen over het betalen van uw gemeentelijke belastingen. In veel gevallen belt de afdeling Belastingen van de gemeente op ter herinnering. Zo helpen wij voorkomen dat we extra kosten bij u in rekening moeten brengen.