Zorg, voorzieningen of (huishoudelijke) hulp aanvragen vanuit Wmo

Vul eerst het meldingsformulier in. U doet dit eenvoudig online. Of print het formulier en lever het bij ons in. Als u het moeilijk vindt, helpt een medewerker van het Klant Contact Centrum of het Sociaal team u graag bij het invullen.

Online uw hulpvraag melden Meldingsformulier printen (pdf, 146 KB)

In een persoonlijk gesprek bespreken we uw hulpvraag, uw persoonlijke situatie en zoeken we samen een oplossing. Als u zelf al een idee heeft over wat u nodig heeft, laat ons dat dan schriftelijk weten.

Gesprek bij u thuis of telefonisch

Dat persoonlijke gesprek is meestal bij u thuis. Maar het kan ook telefonisch, bij de gemeente of op een andere plek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. We kijken  met u wat er aan de hand is, wat u zelf kunt oplossen en wat familie of kennissen kunnen doen. Zijn er geen mensen die u voldoende kunnen helpen? Dan bespreken we mogelijke hulp.

Iemand meenemen bij dit gesprek

Als u het fijn vindt, vraag dan iemand bij het gesprek te zijn. Dit kan een bekende van u zijn (een familielid, een vriendin, of een van de buren). Als er geen bekende is, kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u daarbij gratis helpen. Die persoon heeft een beroepsgeheim en is er voor uw belang. Als u van die persoon gebruik wilt maken, geef dit dan aan op het meldingsformulier. Wij zorgen er dan voor dat een cliëntondersteuner contact met u opneemt.

Zorg via de gemeente (in natura) of zelf regelen (Pgb)

In het gesprek bespreken we – als u hulp nodig heeft – hoe u de hulp krijgt.
De gemeente heeft voor verschillende soorten hulp een contract afgesloten met een aantal organisaties die zorg of hulpmiddelen bieden. Daar kiest u zelf een organisatie uit. Via de link hieronder treft u een overzicht van de gecontracteerde organisaties die zorg bieden. Ook ziet u hier de prijzen.
U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dan kunt u meer zelf kiezen, maar heeft u ook meer verantwoordelijkheid. Informatie hierover vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget (zie link hieronder).

Nader onderzoek

Mogelijk is er na het gesprek nog aanvullend onderzoek nodig. Heeft u papieren met belangrijke informatie van bijvoorbeeld uw (huis)arts of hulpverlener? Dan ontvangen we die graag.

Pagina Persoonsgebonden budget Pagina Eigen bijdrage Tarieven en producten WMO 2024 (docx, 30 KB) Folder clientondersteuning (pdf, 2 MB)

Van het onderzoek maken we een verslag, we noemen dit een ondersteuningsplan. Dat krijgt u per post thuisgestuurd, binnen zes weken na uw hulpvraag (melding). In dit ondersteuningsplan staat wat er aan de hand is en welke hulp u krijgt.  Als uit het onderzoek komt dat u geen hulp van de gemeente krijgt, dan kunt u ook een brief krijgen met de afspraken die er gemaakt zijn, bijvoorbeeld als u ergens anders moet zijn voor de hulp die u nodig heeft. Als u het ondersteuningsplan helemaal goed vindt, stuurt u een exemplaar met uw handtekening terug naar de gemeente. Bent u ergens niet helemaal tevreden over? Neem dan contact op met de consulent van het sociaal team.

Persoonsgebonden budget?

Heeft u gekozen voor een Persoonsgebonden budget? Dan moet u meer zelf doen. Denk aan zelf de administratie bijhouden, evaluatiegesprekken met uw zorgverlener als u niet tevreden bent, zelf een budgetplan maken, enzovoort. De consulent van het sociaal team onderzoekt of u pgb-vaardig bent. Voor meer informatie, zie deze link naar informatie op Website Rijksoverheid.

Pagina Persoonsgebonden budget

Binnen 2 weken nadat u het getekende ondersteuningsplan heeft teruggestuurd ontvangt u een brief (beschikking). In deze beschikking staat welke hulp u van de gemeente krijgt. 

Is uw hulpvraag goedgekeurd en heeft u gekozen voor Zorg in natura? Dan regelt de gemeente de zorg of het hulpmiddel en betaalt rechtstreeks aan de zorgverlener of leverancier.

Heeft u in stap 2 gekozen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb)? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de zorg of het hulpmiddel.

Voor de meeste hulp, zorg of begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.

Informatie:

Wachtlijst huishoudelijke hulp

Op dit moment is er helaas niet direct huishoudelijke hulp beschikbaar. Houd rekening met een wachtlijst. Dit komt door het personeelstekort bij de zorgaanbieders, dit is een landelijk probleem. In spoedgevallen kijken we wat er mogelijk is.