Eigen bijdrage

Voor de meeste hulp, zorg of begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.  

U betaalt nooit meer dan € 20,60 voor iedere maand. Dit betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Ook betaalt u voor een voorziening nooit meer dan wat de voorziening heeft gekost.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt daarna uw eigen bijdrage ook maximaal € 20,60 voor iedere maand.

In de gemeente Rhenen betaalt u geen eigen bijdrage voor:

  • rolstoelen;
  • rolstoelen en overige hulpmiddelen voor jeugdigen tot 18 jaar;
  • sportvoorzieningen;
  • financiële tegemoetkomingen als maatwerkvoorziening.

Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Dan zijn er een paar mogelijkheden.

  • Vergoeding collectieve zorgverzekering 

Als u een collectieve aanvullende zorgverzekering heeft, kunt u het bedrag van uw eigen bijdrage terugvragen. Inwoners van de gemeente Rhenen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor de collectieve Garantverzekering van Menzis via deze link.

  • Betalingsregeling CAK

Bij het Centraal Administratiekantoor kunt u vragen of u de betaling van uw eigen bijdrage mag verdelen in kleinere porties voor een langere tijd. Dat aanvragen kan via de tweede link hieronder.

  • Sociaal Team gemeente Rhenen

Als de mogelijkheden hierboven niet lukken, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.