Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als u zorg, ondersteuning of hulpmiddelen krijgt van de gemeente, dan kan de gemeente dit voor u regelen. Dit heet zorg in natura. U kunt ook zelf de zorg, ondersteuning of hulpmiddelen inkopen. U kiest dan voor een persoonsgebonden budget (Pgb).

Om een pgb te kunnen krijgen, moet u zelf of een vertegenwoordiger het pgb kunnen beheren. U moet onder andere zelf het budget beheren, een overeenkomst afsluiten met de zorgverlener en onderzoeken of de zorg of uw hulpmiddel van goede kwaliteit is.

Wilt u weten wat u dan zelf moet kunnen, kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid, zie link onderaan de pagina. Als u wilt kijken of een Pgb iets voor u is, kijk dan op de website van Per Saldo

Website PerSaldo - Is pgb iets voor jou?

U kiest voor een Pgb

De consulent van het Sociaal Team onderzoekt de Pgb-vaardigheid van u of uw vertegenwoordiger. Als u Pgb-vaardig bent, vraagt de consulent van het sociaal team u om een budgetplan te maken. U krijgt daarvoor een format van de consulent dat u moet invullen.

Hoogte Pgb

Op basis van het ondersteuningsplan en uw budgetplan bepaalt de gemeente de hoogte van uw budget. De gemeente gaat hierbij uit van de goedkoopst passende oplossing. Heeft u extra wensen, dan moet u daarvoor zelf betalen.

Geld niet op uw eigen bankrekening

  • Zorg of ondersteuning: 

De gemeente maakt uw Pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de declaraties die u voor de ondersteuning krijgt, naar de SVB en de SVB betaalt die uit uw budget.

  • Hulpmiddel:

De gemeente betaalt het bedrag hiervoor ofwel direct aan de leverancier ofwel aan u als u het zelf betaald heeft. Dan moet u het bewijs van betaling van het hulpmiddel binnen zes maanden na de betaling naar de gemeente sturen.

Zelf een overeenkomst sluiten bij zorg of ondersteuning

De SVB kan pas rekeningen uit uw budget betalen als er eerst een schriftelijke overeenkomst is tussen u en de zorgverlener. Deze overeenkomst stelt u zelf op. Als uw zorgverlener en uzelf deze overeenkomst hebben getekend, dan stuurt u deze naar de SVB. De gemeente controleert of er in deze overeenkomst hetzelfde staat als wat met u is afgesproken bij de toekenning van het Pgb. Als dat zo is, keurt de gemeente de overeenkomst goed en kunt u de rekeningen declareren bij de SVB.

Welke afspraken u op papier zet, hangt af van welke zorgverlener u heeft gekozen. Om u te helpen heeft de SVB modelovereenkomsten gemaakt voor vier verschillende situaties. Die staan op de website van de SVB. Er zijn in totaal 4 verschillende overeenkomsten. Als uw zorgverlener:

  • in dienst is bij een thuiszorginstelling of via een uitzendbureau of bemiddelingsbureau werkt
  • als zelfstandige werkt
  • bij u in dienst is
  • uw partner of een familielid is.

Eigen bijdrage

Ook bij een Pgb betaalt u meestal mee aan de ondersteuning die u krijgt. Dit noemen we de eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan € 20,60 voor iedere maand. Dit betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt voor een voorziening nooit meer dan wat de voorziening heeft gekost. Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Ook kinderen jonger dan 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan betaalt u ook geen eigen bijdrage. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt daarna uw eigen bijdrage ook maximaal € 20,60 voor iedere maand. 

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die een persoonsgebonden budget beheren. Op de website vindt u informatie en advies.