Versnelde woonopgave

Er is dringend extra woonruimte nodig in onze gemeente. Voor starters, maar ook andere doelgroepen zoals spoedzoekers of Oekraïense vluchtelingen. De gemeente wil versneld woonruimte realiseren. Dat kan met flexwoningen maar we zoeken ook naar andere oplossingen. 

We vragen inwoners en organisaties om mee te denken

In april organiseerden we vier bijeenkomsten over de versnelde woonopgaven. Tijdens deze bijeenkomsten gaven we een uitleg over de versnelde woonopgave en gingen met inwoners in gesprek over mogelijke oplossingen om snel tot extra woonruimte te komen. Ongeveer 50 inwoners bezochten de bijeenkomsten. Ook via de mail ontvingen we nog diverse suggesties. Hier treft u een overzicht van de opmerkingen (pdf, 183 KB).  

Via een enquête horen we graag uw reactie

Via een digitale enquête vragen we nog meer inwoners om een reactie. We horen graag wat u vindt van de plannen om flexwoningen te realiseren. Heeft u suggesties voor extra oplossingen? Of heeft u misschien belangstelling voor een flexwoning?

Vul de enquête in via www.moventem.nl/rhenen.

U kunt de enquête invullen tot 30 mei 2023.

Flexwoningen

Voor het plaatsen van Flexwoningen zijn op dit moment drie locaties in beeld: De Binnenweg, Prattenburg en Rhenen-West. Op deze locaties zijn geen plannen voor permanente woningbouw in de nabije toekomst. Dat is voor de gemeente een duidelijke randvoorwaarde. Uit aanvullende onderzoeken moet blijken of flexwoningen op deze locaties haalbaar is.

De omwonenden van de Binnenweg zijn in een buurtbijeenkomst over deze plannen geïnformeerd.

De onderzoekslocatie in Rhenen-West is een stuk landbouwgrond aan de nieuwe Veenendaalseweg/Reumersweg dat eigendom is van de gemeente Rhenen. Nader onderzoek, dat voor deze locatie op z’n vroegst na de zomer wordt opgestart, moet uitwijzen of de locatie geschikt is. Als er meer informatie bekend is organiseren we een bijeenkomst voor omwonenden. Op 24 april 2023 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. U tref hier het verslag (pdf, 314 KB).

Plan huisvesting Oekraïense vluchtelingen en jonge statushouders aan Nieuwe Veenendaalseweg

Het pand Nieuwe Veenendaalseweg 177 is in particuliere eigendom en staat op dit moment leeg. Plan is om het gebouw inpandig te verbouwen om zo meerdere woonruimtes te maken voor de kleinschalige opvang van Oekraïense vluchtelingen en minderjarige statushouders. 

Op de begane grond kunnen zes tot acht opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd worden met een eigen opgang. De gemeente Rhenen is verantwoordelijke voor de huisvesting en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. 

Op de bovenste twee etages gaat het om onderdak aan negen minderjarige statushouders met 24 uur per dag begeleiding door mentoren van Nidos.

Er is nog niet bekend wanneer er met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.