Versnelde woonopgave

Er is dringend extra woonruimte nodig in onze gemeente. Voor starters, maar ook andere doelgroepen zoals spoedzoekers of Oekraïense vluchtelingen. De gemeente wil versneld woonruimte realiseren. Dat kan met flexwoningen maar we zoeken ook naar andere oplossingen.

Flexwoningen

De gemeente heeft de ambitie om 150 flexwoningen te realiseren voor eind 2026, verspreid over meerdere locaties. Voor het plaatsen van flexwoningen zijn op dit moment drie locaties in onderzoek:

  • De Binnenweg (15 flexwoningen)
  • Prattenburg
  • Rhenen-West

Op deze locaties zijn geen plannen voor permanente woningbouw in de nabije toekomst. Dat is voor de gemeente een duidelijke randvoorwaarde. Uit aanvullende onderzoeken moet blijken of flexwoningen op deze locaties haalbaar zijn.

De flexwoningen zijn tijdelijk, ze worden na 10 tot 15 jaar verplaatst.

De gemeente wil aan de Binnenweg 15 flexwoningen plaatsen. De direct omwonenden van de Binnenweg zijn in meerdere bijeenkomsten over deze plannen geïnformeerd.

De provincie heeft in juni 2023 ontheffing verleend voor het plaatsen van 20 flexwoningen. Een architectenbureau werkt aan de verschillende ruimtelijke onderzoeken en het schetsontwerp. Het schetsontwerp wordt besproken met direct omwonenden.

De onderzoekslocatie in Rhenen-West is een stuk landbouwgrond aan de nieuwe Veenendaalseweg/Reumersweg dat eigendom is van de gemeente Rhenen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de locatie geschikt is. Dit onderzoek moet nog worden opgestart.

Woonruimte in bestaande panden

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in bestaande panden woonruimte te realiseren.

Het pand Nieuwe Veenendaalseweg 177 is in particulier eigendom en is verbouwd. Het pand wordt de komende drie jaar gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Vanaf begin november 2023 gaan de eerste bewoners verhuizen.

Op de begane grond zijn drie woonruimten voor Oekraïense vluchtelingen, geschikt voor de opvang van ongeveer acht Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Rhenen is verantwoordelijk voor de huisvesting en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen.

Op de bovenste twee etages gaat het om onderdak aan negen minderjarige statushouders met 24 uur per dag begeleiding door mentoren van Nidos.

Stichting Nidos treedt in Nederland op als voogd voor alleenstaande minderjarige statushouders.

Omwonenden konden eind oktober een kijkje nemen in het pand en kennismaken met de begeleiders van Nidos.

Algemene bijeenkomsten en enquête

In april 2023 organiseerden we vier bijeenkomsten over de versnelde woonopgave, in Achterberg, Elst en Rhenen. Tijdens deze bijeenkomsten gaven we een uitleg over de versnelde woonopgave en gingen met inwoners in gesprek over mogelijke oplossingen om snel tot extra woonruimte te komen. Via een digitale enquête vroegen we nog meer inwoners om een reactie.

Terugblik algemene bijeenkomsten

Ongeveer 50 inwoners bezochten de bijeenkomsten. Opvallend was dat veel van de bezoekers in de buurt wonen van de locaties die onderzocht worden voor het plaatsen van flexwoningen vlakbij. Een deel van hen uitte zorgen over het verlies van (uitzicht op) groen en vrees voor overlast.

Tijdens de bijeenkomsten vroegen we wat inwoners belangrijke aandachtspunten vinden en of ze nog suggesties hebben voor mogelijke oplossingen. Ook via de mail ontvingen we nog diverse suggesties. 

Enquête Rhenen Spreekt

In mei 2023 vroegen we via een enquête Rhenen Spreekt wat inwoners vinden van de plannen om flexwoningen te realiseren. 491 inwoners vulden de enquête in. Driekwart gaf aan dat het heel belangrijk is dat er extra woonruimte wordt gerealiseerd. Meer dan driekwart heeft zelf interesse of kent iemand die interesse heeft in een flexwoning of woonruimte in een bestaand pand of op zoek is naar betaalbare woonruimte in de gemeente Rhenen.