Wet langdurige zorg of Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor de meest kwetsbare mensen die dag en nacht zorg of toezicht nodig hebben: ouderen met vergevorderde dementie, mensen met een ernstige lichame­lijke beperking of chronische ziekte en mensen met ernstige psychiatrische problemen. 

De Wlz regelt alle langdurige en intensieve zorg, meestal in een instelling. Vaak gaat het om meer soorten zorg tegelijk: verblijf, persoonlijke verzorging (hulp bij opstaan, wassen, douchen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, steunkousen aan- en uittrekken, uitkleden, naar bed gaan), verpleging (medicijnen toedienen, wond verzorgen), behandeling en hulpmiddelen voor mobiliteit en vervoer. Dit heet: integraal pakket.

De Wlz vergoedt ook woningaan­passingen voor mensen met een Wlz-indicatie die jonger zijn dan 18 jaar. Mensen met psychische of psychiatrische problemen kunnen zorg uit de Wlz-krijgen ná drie jaar 'verblijf en behandeling' vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Wlz-zorg aanvragen

Voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt welke zorg er voor u nodig is en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Als u het moeilijk vindt om de aanvraag voor de Wlz in te dienen, kunt u hulp van een cliëntondersteuner vragen bij MEE via telefoonnummer 0900 999 88 88.

Website CIZ voor aanvragen Wlz-zorg Website MEE Rhenen-cliëntondersteuning

Na de indicatie

Wanneer het CIZ u een indicatie voor Wlz-zorg heeft gegeven, is de volgende stap: bekijken hoe u de zorg krijgt. Dat is meestal in een instelling. Het kan alleen thuis als de zorg thuis net zo goed en niet duurder is dan de zorg in een instelling.

Het zorgkantoor helpt u bij het regelen van de zorg. Alle zorgverzekeraars in Nederland hebben de regio's verdeeld; in elke regio is één zorgverzekeraar ook het zorgkantoor. Voor Rhenen is dat het Zilveren Kruis. (Dit betekent niet dat u bij Zilveren Kruis verzekerd moet zijn; uw zorgverzekering en het zorgkantoor staan los van elkaar.) 

Het zorgkantoor moet regelen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij de instelling die u uitkiest. Als u een Pgb heeft, verloopt de betaling via de Sociale Verzekeringsbank. 

Zilveren Kruis Zorgkantoor regio Utrecht

Adres:
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Voor vragen over zorgtoewijzing (zorg in natura):
038 456 78 99 (maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur) of [email protected].

Voor vragen over Pgb:
038 456 78 88 (maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur) of [email protected].

Website Zilveren Kruis Zorgkantoor

Eigen bijdrage

Ook voor zorg vanuit de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Dat verloopt via het Centraal Administratie Kantoor. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Website CAK over eigen bijdrage Wlz