Inkoop Wmo-zorg

Er zijn veel zorgaanbieders die Wmo-zorg kunnen leveren aan inwoners van Rhenen. 

Hoe koopt de gemeente Wmo-zorg in?

Rhenen heeft voor de inkoop van Individuele begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend verblijf gekozen voor ‘bestuurlijk aanbesteden’. Bestuurlijk aanbesteden is een inkoopmethodiek waarbij de traditionele verhouding tussen een inkoper (overheid) en leverancier (aanbieder) is losgelaten. Het belangrijkste kenmerk van bestuurlijk aanbesteden is overleg tussen de gemeenten en aanbieders, naast andere kenmerken:

  1. Het afsluiten van contracten gaat in samenspraak tussen gemeente en aanbieder.
  2. Dit gebeurt via  een open en transparant proces.
  3. Alle partijen (dus ook nieuwe partijen) kunnen meedoen.
  4. De inhoud van de overeenkomsten kan tijdens de looptijd worden ontwikkeld en herzien.
  5. Partijen hebben de ruimte om tussentijds in te stappen of uit te stappen.

Zorgaanbieders die willen instappen, kunnen dat mailen naar het Sociaal Team.

Overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo

Overleg met zorgaanbieders

Elk jaar organiseert de gemeente Rhenen een evaluatietafel over de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Rhenen. We doen dat voordat we de overeenkomst voor het volgende jaar vaststellen. 

De evaluatietafel 2021 was op 4 november

Het is niet mogelijk om met alle Wmo-zorgaanbieders om de tafel te gaan. De gemeente voert overleg met vertegenwoordigers van negen zorgaanbieders. Door een loting hebben we deze negen geselecteerd. Andere aanbieders die niet ingeloot zijn bij de evaluatietafel kunnen digitaal hun input leveren voor de evaluatietafel. Hieronder staat het verslag van de evaluatietafel van 4 november 2021.

Verslag evaluatietafel wmo 27 okt. 2023 (pdf, 68 KB)

Documenten

Hieronder vindt u de Overeenkomst zoals die is vastgesteld voor 2022, met twee bijlagen: Algemene Inkoopvoorwaarden en Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Verslagen van overlegtafels uit 2015-2019 kunt u opvragen via het Sociaal Team.

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo '24 (pdf, 391 KB) Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden (pdf, 170 KB) Bijlage 10 Eigen verklaring aanbesteden (pdf, 301 KB)