Energietoeslag

Waarschuwing:

Aanvragen is niet meer mogelijk

Tot 1 april 2024 kon u energietoeslag aanvragen. De meeste mensen die hier recht op hebben, hebben dit al ontvangen.

Is dit niet het geval of heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau Minimaregelingen via 033 30 35 460

Ook in 2023 krijgen inwoners van gemeente Rhenen met een laag inkomen energietoeslag. De energietoeslag is geld dat u krijgt om uw rekeningen voor gas en elektriciteit te betalen.

Voor wie is de energietoeslag 2023?

Huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De minimum leeftijd voor de energietoeslag is 21 jaar.

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm?

Het bedrag hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Heeft u een partner? Dan kijken we naar het inkomen dat u samen heeft. In onderstaande tabel ziet u per situatie de maximale bedragen per maand. 

Leeftijd Leefsituatie Tot 120% van bijstandsnorm
Tussen 21 jaar en pensioen Alleen of alleenstaande ouder/verzorger € 1.386,-
Tussen 21 jaar en pensioen Getrouwd of samenwonend € 1.981,-
Pensioengerechtigde leeftijd Alleen of alleenstaande ouder/verzorger € 1.547,-
Pensioengerechtigde leeftijd Getrouwd of samenwonend € 2.101,-

Hoe hoog is de energietoeslag in 2023?

De energietoeslag 2023 is:

  • € 800,- voor huishoudens die ook de energietoeslag 2022 hebben ontvangen
  • € 1.300,- voor huishoudens die de energietoeslag 2022 niet hebben ontvangen

U hoeft de energietoeslag nooit terug te betalen aan de gemeente.

De energietoeslag is belastingvrij

De energietoeslag is een netto bedrag. U betaalt hierover geen belasting. Dat betekent dat het bedrag géén gevolgen heeft voor het recht op, en de hoogte van de bijstandsuitkering, de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook niet voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Krijg ik energietoeslag en hoe vraag ik het aan?

Of u energietoeslag krijgt en wat u daarvoor moet doen, leest u hieronder per situatie. Klik op de situatie die van toepassing is.

Het Inlichtingenbureau toetst of het inkomen nog steeds onder de norm is. Het inkomen mag maximaal 120% van het wettelijk minimum zijn. Is dit het geval? Dan wordt de energietoeslag 2023 vanzelf overgemaakt, uiterlijk eind december 2023.

Is het inkomen hoger of is toetsen niet mogelijk? Dan kunt u zelf uw inkomen aantonen. U krijgt medio december hierover een brief.

Als uw inkomen niet meer dan 120% van het wettelijk minimum, krijgt u een toeslag van € 1.300,-. Vraag de energietoeslag dan aan via Cunerapas.nl, dit kan van 22 december 2023 tot 1 april 2024. 

Heeft u geen Cunerapas? Ga dan naar de website GezondVerzekerd.nl en vraag de Energietoeslag 2023 aan. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u binnen 6 weken het geld op uw bankrekening.

Studenten hebben geen recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente. Misschien heb je wel recht op een tegemoetkoming van € 400,- vanuit de DUO. 

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website www.duo.nl/energie.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Bureau Minimaregelingen via 033 30 35 460. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.