Horeca- en terrasvergunning

Voor het opstarten of overnemen van een horecabedrijf zijn enkele vergunningen verplicht. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere commerciële horecabedrijven (zoals restaurant, café, cafetaria, discotheek) en paracommerciële inrichtingen (zoals sportkantines, muziekverenigingen, dorpshuis).

De kosten (leges) die de gemeente in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, zijn terug te vinden in de legesverordening.

De behandeling van een aanvraag voor een Exploitatievergunning of een Alcoholwetvergunning duurt maximaal 8 weken. Als er meer tijd nodig is voor de beoordeling, dan kan de gemeente deze termijn verlengen. Uiteraard wordt u hiervan vooraf in kennis gesteld.

Verordening leges