Alcoholwetvergunning

Voor het schenken en/of verkopen van alcoholhoudende dranken in horecabedrijven en voor de verkoop van sterke dranken in slijterijen is een vergunning verplicht. 

Een Alcoholwetvergunning is zowel persoons- als locatiegebonden. U heeft een Alcoholwetvergunning nodig wanneer u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt/verkoopt. Als uw bedrijf meer vestigingen heeft, moet u voor iedere locatie een aparte vergunning hebben.  

U moet een nieuwe Alcoholwetvergunning aanvragen bij belangrijke wijzigingen, als:

 • de leiding of de ondernemingsvorm verandert
 • de inrichting bouwtechnisch wordt aangepast of er een ruimte of terras wordt toegevoegd
 • er een bestaand horecabedrijf wordt overgenomen of een nieuw horecabedrijf wordt gevestigd.

Voor paracommerciële inrichtingen (dat zijn stichtingen en verenigingen; zoals de voetbalkantine of de bar bij de tennisclub, etc.) is de Verordening Drank- en Horecawet Rhenen (d.d. 31-01-2014)van toepassing. 

De burgemeester weigert een aanvraag voor een Alcoholwetvergunning als deze niet voldoet aan de eisen gesteld in de landelijke Alcoholwet.

Aanvraagformulier regulier horecabedrijf Aanvraagformulier paracommerciële horeca

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Alleen horecabedrijven met een Alcoholwetvergunning (voorheen: Drank- en Horecawetvergunning) mogen alcoholhoudende dranken schenken en/of verkopen. Bij bijzondere tijdelijke gelegenheden zoals evenementen is het mogelijk om hiervoor een ontheffing te krijgen. Wel onder bepaalde voorwaarden en ook alleen voor dranken met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholhoudende dranken).

Wie kan ontheffing aanvragen?

 • de organisator van het evenement of
 • degene die de zwak-alcoholhoudende dranken wil gaan schenken en/of verkopen, met schriftelijke toestemming van de organisator van het evenement.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het moet gaan om een bijzondere, tijdelijke gelegenheid die maximaal 12 dagen achter elkaar duurt.
 • Degene die verantwoordelijk is voor het schenken en/of verkopen van de zwak-alcoholhoudende dranken, moet minimaal 21 jaar zijn, het diploma Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) hebben en persoonlijk aanwezig zijn op de locatie.
 • Tijdens het evenement moet (een kopie van) de verleende ontheffing getoond kunnen worden.

Hoe kunt u ontheffing aanvragen?

U kunt ontheffing aanvragen via het formulier hieronder.
De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag staan vermeld in de Legesverordening, in Titel 3, Hoofdstuk 1 Horeca.

Bij het indienen van uw aanvraag heeft u nodig:

 • een kopie van het SVH-diploma
 • een kopie van het identiteitsbewijs
 • de contactgegevens van de organisator
 • de schriftelijke toestemming van de organisator (als u dat niet zelf bent).
Formulier Ontheffing art. 35 Alcoholwet