Exploitatievergunning voor nieuwe horeca en wijzigingen in uw bedrijf

U heeft een vergunning nodig om een horecabedrijf te mogen exploiteren in de gemeente Rhenen. Deze verplichting geldt ook wanneer u geen alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. Als u in uw horecabedrijf wel alcoholhoudende dranken wilt schenken/verkopen, moet u daarnaast een Alcoholwetvergunning hebben. 

Alle ondernemers / stichtingen / verenigingen die een horecabedrijf overnemen of nieuw vestigen, moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook is er een nieuwe vergunning nodig als de rechtsvorm van het horecabedrijf verandert.

De burgemeester weigert een aanvraag voor een exploitatievergunning als de vestiging van het horecabedrijf in strijd is met het geldende bestemmingsplan of het huidige horecabeleid. De aanvraag wordt verder onder andere beoordeeld op de aspecten openbare orde, veiligheid en woon- & leefklimaat.

Aanvragen

U kunt een Exploitatievergunning online aanvragen.

Bij de aanvraag moet u bijlagen bijvoegen: 

  • een duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop staat aangegeven: de maten in meters, de (bedrijfsvloer-)oppervlakte en de indeling en functie van de te gebruiken ruimte(s)
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de ondernemer(s) / leidinggevende(n) / bestuurders
  • arbeidsovereenkomsten van de leidinggevende(n) in loondienst
  • bewijs van rechthebbende op het pand (dus het huur- of koopcontract)
  • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) 
  • eventuele andere informatie die van belang kan zijn om het verzoek goed te kunnen beoordelen.

Paracommerciële inrichtingen moeten daarnaast als bijlagen ondertekende exemplaren toevoegen van een kopie van de statuten en van het bestuursreglement.

Aanvraagformulier reguliere horeca Aanvraagformulier paracommerciële horeca