Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Daardoor is het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. 

Hiervoor moet de gemeente ook een omgevingsvisie opstellen, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Alle wetten die gaan over de fysieke leefomgeving worden samengevoegd in één wet: de Omgevingswet. De fysieke leefomgeving gaat onder andere over bouwen, milieu, natuur, water, infrastructuur en openbare ruimte. De Omgevingswet gaat vier voordelen opleveren:

Overzichtelijkheid

Alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar in één wet geeft minder verwarring.

Snellere besluitvorming

Enkele vertragende regels worden afgeschaft. Vergunningvrij bouwen bijvoorbeeld zal worden uitgebreid.

Maatwerk

Elke gemeente mag straks een aantal keuzes zelf bepalen, bijvoorbeeld milieuwaarden zoals de geluidnorm of geurnorm. Zo kan een gemeente kiezen om natuurontwikkeling of juist bedrijvigheid te stimuleren.

Meedoen

Inwoners, bedrijven, instellingen etc. worden vanaf het begin betrokken bij de planvorming voor een Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) of de herinrichting van de openbare ruimte.