Visie op Rhenen 2035

Samen werken we aan de manier waarop we wonen, werken, leven, winkelen en recreëren in de gemeente Rhenen. In de Visie op Rhenen (ook wel: omgevingsvisie) staat één vraag centraal: hoe willen we dat Rhenen zich de komende jaren ontwikkelt? Wat zijn onze ambities en met welke opgaven willen we aan de slag?

Denk daarbij aan nieuwe woningen, ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid, energietransitie, klimaatverandering, cultuur, leefbaarheid, gezondheid, et cetera. We kijken vooruit naar 2035.

Visie ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’

Na een intensief participatietraject vroeg de gemeente u begin 2022 om te reageren op drie conceptvisies. Het college heeft met al uw reacties, en na verschillende gesprekken met de gemeenteraad, gewerkt aan één eindversie. Vorig najaar hebben overheidsinstanties, zoals de provincie en het waterschap, op deze visie gereageerd. Alle reacties zijn verwerkt in één concept eindvisie: ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’. Van de Visie op Rhenen 2035 is een sfeerimpressie getekend. De tekst van de Visie en deze tekening treft u bij de documenten onderaan deze pagina.

Visie vastgesteld

Op 20 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Rhenen de Visie op Rhenen 2035, met de titel ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’, vastgesteld. Tijdens deze vergadering zijn door de gemeenteraad een aantal amendementen aangenomen. U kunt alle amendementen en moties vinden via www.rhenen.raadsinformatie.nl. De tekst van de Visie op Rhenen wordt daarop nog aangepast. De eindtekst is naar verwachting na de zomer klaar.