Visie op Rhenen 2035

Samen werken we aan de manier waarop we wonen, werken, leven, winkelen en recreëren in de gemeente Rhenen. In de Visie op Rhenen (ook wel: omgevingsvisie) staat één vraag centraal: hoe willen we dat Rhenen zich de komende jaren ontwikkelt? Wat zijn onze ambities en met welke opgaven willen we aan de slag?

Denk daarbij aan nieuwe woningen, ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid, energietransitie, klimaatverandering, cultuur, leefbaarheid, gezondheid, et cetera. We kijken vooruit naar 2035.

Met een Visie op Rhenen 2035:

  • Beschrijven we wat inwoners belangrijk vinden
  • Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben
  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken
  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

Bij iedere vraag kunnen we straks kijken of het past binnen de Visie op Rhenen 2035.

De Visie maken we samen met u

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een ‘Visie op Rhenen 2035’. De Visie op Rhenen 2035 ontstaat in 4 stappen. In iedere stap zijn er verschillende manieren om mee te doen.

Stappen en planning:

Stap 1: Onderzoeken - juni tot en met september 2021
Stap 2: Visie vormen - oktober en november 2021
Stap 3: Toetsen - november 2021 tot en met februari 2022
Stap 4: Kiezen - 2022

Er zijn drie voorlopige visies voor Rhenen 2035

De visies beschrijven hoe we willen leven in 2035. Ze geven een visie op veel verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld over werken, wonen, welzijn, energie, cultuur en natuur.

1. Natuur en water zijn onze belangrijkste bezittingen
2. Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier
3. Innoveer en geef ruimte aan de jeugd

Klik hier voor meer informatie over de drie voorlopige visies (pdf, 793 KB) 

Luister hier naar een interview-podcast over de Visie op Rhenen (mp3, 17 MB)

De eerdere voorlopige visies zijn al getoetst aan eerdere onderzoeken en bestaande wet- en regelgeving. We deden dit samen met inwoners en professionals. Dit leidde al tot kleine aanpassingen. De voorlopige visies van nu kunnen ook op kleine punten nog worden aangepast.

Op dit moment zijn we in stap 4: Kiezen

Dit voorjaar maakt het college van B&W bekend welke voorlopige visie zijn voorkeur heeft. De gemeenteraad stelt later dit jaar een visie vast.

De gemeente maakt het ontwerp van de (omgevings)visie bekend via het gemeentenieuws. Iedereen kan formeel reageren. Met deze opmerkingen kiest de gemeenteraad uiteindelijk een visie. Nadat de visie is vastgesteld, kan deze worden vertaald in plannen en projecten. En bij nieuwe plannen en ideeën toetsen we of die passen binnen de visie.

Filmpjes

Als u iets mag bewaren voor de toekomst, wat is dat dan? 

Bekijk hier de ingestuurde filmpjes