Evenementenvergunning aanvragen

In Rhenen worden vaak evenementen georganiseerd. Voor een groot publiek zoals de herdenking op de Grebbeberg, de motorcross op Kwintelooijen, de Rijnweek en de Cuneradag. Of voor inwoners van een wijk zoals een buurtbarbecue of braderie. 

Voor het organiseren van de meeste evenementen is een vergunning verplicht.

Zodra u een vergunning aanvraagt:

 • kijkt de gemeente of het evenement passend is. 
 • kan de gekozen locatie het aan?
 • brengt het qua omvang of tijdstip niet te veel risico's of overlast met zich mee?
 • wordt er in die periode of die omgeving al veel georganiseerd? 
 • wordt er voldaan aan de eisen voor veiligheid, EHBO, sanitair, geluidsniveau enzovoort?

Soms is er voor een evenement geen vergunning nodig, maar wel een 'verklaring van geen bezwaar'. Zoals bij recreatieve wandel- en fietstochten.

In de Evenementennota (pdf, 524 KB) staat het beleid dat de gemeente heeft vastgesteld om het organiseren van evenementen in goede banen te leiden.

In Regels en aandachtspunten voor evenementen (pdf, 92 KB)  en Beleidsregel “Geluidbeleid voor evenementen gemeente Rhenen” (pdf, 242 KB) staan zaken waar u altijd rekening mee moet houden als u een evenement organiseert.

Let op! Nieuwe regelgeving plastic wegwerpbekers en -bakjes 

Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe landelijke regelgeving over plastic wegwerpbekers en -bakjes bij evenementen van kracht. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Vergunning aanvragen

 • Als het evenement voor het publiek toegankelijk is.
 • Als het een besloten evenement is dat wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld de openbare ruimte of openbare weg).
 • Als het evenement wordt gehouden op een plek die normaal niet voor evenementen wordt gebruikt (bijvoorbeeld op een weiland)
 • Als u alcohol schenkt/verkoopt terwijl het evenement niet in een horecabedrijf wordt gehouden.
 • Als er live muziek is of als u muziek afspeelt met een geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • Als het nodig is om sanitaire voorzieningen te plaatsen.
 • Als de gemeente verkeersmaatregelen moet nemen voor het evenement.

Als u te laat bent met uw aanvraag, is de kans groot dat de gemeente die niet meer in behandeling neemt. Hoeveel tijd van te voren nog op tijd is, hangt af van het soort evenement.

 • Meldingsplichtig evenement: 4 weken voor de datum van het evenement.
 • Belastend evenement (klein & middelgroot): 8 weken voor de datum van het evenement.
 • Grootschalig evenement: 5 maanden voor de datum van het evenement.

Een herhaalverzoek houdt in dat het te organiseren evenement en/of de activiteit onder exact dezelfde condities als vorig jaar zal plaatsvinden. Is dit het geval? Dan kunt u een herhaalverzoek indienen. Hiervoor heeft u alleen het nummer nodig van uw zaakdossier (vergunning) van vorig jaar.

Zodra er toch een wijziging is (hoe minimaal ook), ten opzichte van vorig jaar, bij bijvoorbeeld de grootte van de tent, de wegafzettingen, het aantal deelnemers, etc., dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. En wanneer het langer dan 3 jaar geleden is dat u de originele bijlage(n) bij de aanvraag hebt gevoegd, zoals tekening/plattegrond van het terrein, tentboek etc., dan dient u eveneens een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voor een evenement is een melding of vergunning nodig. Door het onderstaande formulier in te vullen doet u een melding of een aanvraag voor een vergunning. Ook kunt u kiezen voor een herhaalverzoek. 

Aanvraag vergunning evenement Herhaalverzoek

In de meeste gevallen moet u voor het in behandeling nemen van een evenementenvergunning leges betalen. Het doen van een melding is gratis.

Hieronder vindt u een tekening van het centrum van Rhenen. Wanneer uw evenement hier plaatsvindt, kunt u deze gebruiken om aan te geven waar het evenement precies plaatsvindt en kunt u de te plaatsen objecten (zoals tenten, barbecues, kramen, etc.) intekenen.

Tekening centrum Rhenen (pdf, 608 KB)

Verklaring van geen bezwaar

Voor recreatieve tochten, bijvoorbeeld een wandeltocht, een fietstocht, een gemotoriseerde tocht of een estafetteloop, is een verklaring van geen bezwaar nodig. Is deze recreatieve tocht een wedstrijd of heeft het wedstrijdelementen, dan moet u wel een evenementenvergunning aanvragen.

U kunt een verklaring van geen bezwaar aanvragen met onderstaande link.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt geen geld terug als de gemeente uw aanvraag niet goedkeurt.