Incidentele festiviteiten

Bij het vieren van festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang kunnen de wettelijke geluidsvoorschriften als spelbreker optreden.

De gemeente biedt horecaondernemingen de mogelijkheid om jaarlijks een aantal incidentele festiviteiten te laten plaatsvinden waarop niet hoeft te worden voldaan aan de reguliere geluidsnormen. Deze ontheffing wordt voor maximaal 12 data per jaar verleend.

U moet als horecaondernemer uw plan voor een incidentele festiviteit uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van die festiviteit aan de burgemeester doorgeven.

Melding incidentele festiviteiten