Handtekening legaliseren

Als u moet bewijzen dat de handtekening op een document van u is, dan kunt u die laten legaliseren.

U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel dat het uw handtekening is. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Meenemen voor legalisatie handtekening

  • Het document dat gelegaliseerd moet worden;
  • Geldig legitimatiebewijs.

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee.

Kosten legaliseren handtekening
Legaliseren Kosten
Legalisatie handtekening € 10,15

Wanneer moet een handtekening gelegaliseerd zijn?

Bijvoorbeeld als u:

  • garant staat voor iemand die een visum nodig heeft om Nederland te bezoeken. Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, moet u beiden uw handtekening zetten om garant te staan voor uw gast;
  • een belangrijk document naar het buitenland moet sturen.