Aangifte geboorte

De geboorte van uw kind geeft u door in de gemeente waar uw kind is geboren. Geboorteaangifte is verplicht en doet u binnen 3 dagen na de bevalling. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader of moeder mag aangifte doen.

Als u of uw partner de aangifte zelf niet kan doen, mag iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit doen. 

U geeft de geboorte persoonlijk aan bij het Klant Contact Centrum. Hieronder kunt u een afspraak maken. Als u niet binnen de wettelijke  termijn van drie dagen een afspraak kunt maken, bel dan naar (0317) 681 681.

Afspraak maken

Meenemen bij geboorteaangifte

Als u geboorteaangifte doet, neemt u dan in elk geval mee:

  • geldig identiteitsbewijs

Niet verplicht, maar misschien handig: 

  • verklaring van de arts of verloskundige (vanwege het tijdstip van de geboorte)
  • trouwboekje/partnerregistratieboekje (om het kind te laten bijschrijven)

En, indien van toepassing:

  • Afschrift erkenning ongeboren kind 
Kosten geboorteaangifte en akte
Aangifte en akte kosten
Aangifte geboorte gratis
Afschrift geboorteakte 16,60
Op welke dag moet u aangifte doen?
Geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.

Waarom binnen 3 dagen aangifte doen?

De gegevens van uw pasgeboren baby stuurt de gemeente door aan de GGD regio Utrecht. Een medewerker van de GGD komt bij u thuis voor een hielprik en een gehooronderzoek. Sommige ziektes zijn al na 10 dagen slecht voor uw baby. Daarom doet de GGD binnen 4 dagen de onderzoeken.

Achternaam kiezen

Voor de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Mag ik mijn kind twee achternamen geven?

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind, als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren, de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun  kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar. Een nieuw aangenomen wet maakt dit mogelijk.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid: Mag ik mijn kind 2 achternamen geven? | Rijksoverheid.nl