Kind erkennen voor of na de geboorte

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Of bent u een duomoeder en heeft u geen verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? Dan kunt u uw kind erkennen aan de balie in het Huis van de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Meenemen voor erkenning kind

Neem in ieder geval het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Als de moeder zelf niet meekomt: een ondertekende schriftelijke toestemming van de moeder met een kopie van het legitimatiebewijs. Let op: bij het eerste kind moet de moeder meekomen. Vanaf het tweede kind is dat niet verplicht.

Moment van erkenning

Erkenning voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht):

  • Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap meteen is vastgelegd.
  • Ook kan dan de achternaam van het kind al gekozen worden.

Erkenning bij de geboorteaangifte:

  • Als de moeder aanwezig is bij de geboorteaangifte, kan zij toestemming geven voor erkenning en eventuele naamskeuze.
  • Is de moeder niet aanwezig, dan kan zij schriftelijk toestemming geven voor de erkenning, maar niet voor de naamskeuze. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning na de geboorte:

  • Erkenning kan alleen als in de geboorteakte van het kind geen vader vermeld staat.
  • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
  • Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Keuze achternaam

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Hoe regel ik gezag voor mijn kind?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag over uw kind. 

Bent u niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder als u het kind erkent.

Heeft u uw kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moet u het gezamenlijk gezag wel zelf aanvragen. Dit kan via de website van De Rechtspraak: Ouderlijk gezag | Rechtspraak