Visie Sociaal Rhenen 2030

De gemeente Rhenen werkte de afgelopen tijd samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en maatschappelijke partners aan een visie op het sociaal domein: Visie Sociaal Rhenen 2030. Het sociaal domein gaat over alle inspanningen die de gemeente doet in de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Daarom maakten we deze samen. 

Samen werken we aan de manier waarop we met elkaar samenleven in de wijk, in de buurt en binnen het gezin. Maar ook aan de rol die de gemeente hierin heeft.

In de Visie Sociaal Rhenen 2030 staat een vraag centraal: hoe kunnen we dit het beste met elkaar doen? Denk daarbij aan het versterken van de buurt, omgaan met actuele problemen zoals energiearmoede, de inzet van vrijwilligers en stimuleren van gezondheid. Maar ook de toegankelijkheid tot voorzieningen, het aanvragen van hulpmiddelen of jeugdhulp.

Met de Visie Sociaal Rhenen 2030:

  • Beschrijven we wat wij belangrijk vinden als het gaat om het sociaal domein;
  • Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben;
  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken;
  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

De visie is gemaakt samen met u

De gemeente heeft samen met inwoners, professionals en maatschappelijk partners aan de Visie Sociaal Rhenen 2030 gewerkt. Deze visie is ontstaan in enkele stappen. We hebben u in september 2022 tot maart 2023 uitgenodigd om mee te doen met stap 1, 2 en 3. De Visie Sociaal Rhenen 2030 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Stap 1 - Onderzoeken: afgerond

We hebben de relevante cijfers en feiten op een rijtje gezet. Wat zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen en wat valt hierin op? Dit noemen we de trendrapportage Sociaal Domein Rhenen. Lees de trendrapportage hier (pdf, 45 MB).

De afgelopen maanden heeft u mee kunnen praten over de toekomst van het sociaal domein in Rhenen. Tijdens verschillende bijeenkomsten, werkbezoeken en via droomkaarten hebben inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke partners en professionals hun dromen en verlangens met ons gedeeld. We spraken ook over de dingen die al goed gaan. En dat is best veel. Bekijk hier een overzicht van de opbrengsten (jpg, 20 MB).

Stap 2 - Visie vormgeven: klaar

Uw inbreng en de trends en ontwikkelingen zijn de basis voor de Visie Sociaal Rhenen 2030. Op 21 februari 2023 is de conceptvisie besproken in de vergadering van de commissie Samenleving. 

Stap 3 - Toetsen

Na de bespreking bij de commissie Samenleving hebben we de conceptvisie getoetst. Dit hebben we gedaan met een groep deskundigen en contextscenario’s. Samen keken we naar scenario’s die van invloed kunnen zijn op het sociaal domein. Er werden vragen gesteld zoals ‘wat als er nog een coronacrisis uitbreekt?’ Klopt de visie dan nog, of moeten we de visie bijstellen?

Ook is de visie getoetst met inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke partners en professionals en tijdens een bijeenkomst op donderdagavond 16 maart 2023.

De visie is klaar en nu?

De visie is op 23 mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf nu volgen nog 2 stappen: het realiseren van de visie en het evalueren.

Stap 4: Realiseren – 2023

Stap 5: Evalueren – periodiek

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Voor aanmelden, vragen of ideeën kunt u contact opnemen via [email protected]. Liever telefonisch contact? Bel naar (0317) 681 681.