Visie Sociaal Rhenen 2030

Als gemeente gaan wij de komende tijd aan de slag met een visie op het sociaal domein: Sociaal Rhenen 2030. Het sociaal domein gaat over alle inspanningen die de gemeente doet in de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Daarom maken we deze samen. Met inwoners, vrijwilligers, professionals en maatschappelijk partners.

Samen werken we aan de manier waarop we met elkaar samenleven in de wijk, in de buurt en binnen het gezin. Maar ook aan de rol die de gemeente hierin heeft.

In de Visie Sociaal Rhenen 2030 staat een vraag centraal: hoe kunnen we dit het beste met elkaar doen? Denk daarbij aan het versterken van de buurt, omgaan met actuele problemen zoals energiearmoede, de inzet van vrijwilligers en stimuleren van gezondheid. Maar ook de toegankelijk tot voorzieningen, het aanvragen van hulpmiddelen of jeugdhulp.

Met de Visie Sociaal Rhenen 2030:

  • Beschrijven we wat wij belangrijk vinden als het gaat om het sociaal domein;
  • Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben;
  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken;
  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

De visie maken we samen met u

De gemeente werkt samen met inwoners, professionals en maatschappelijk partners aan de Visie Sociaal Rhenen 2030. Deze visie ontstaat in enkele stappen. We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Stappen en planning:

Stap 1: Onderzoeken – september tot en met december 2022

Stap 2: Visie vormen – december 2022 en januari 2023

Stap 3: Toetsen – januari tot en met maart 2023

Stap 4: Realiseren – 2023

Stap 5: Evalueren – periodiek

We zijn nu bezig met stap 1 - Onderzoeken

We hebben de relevante cijfers en feiten op een rijtje gezet. Wat zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen en wat valt hierin op? Dit noemen we de trendrapportage Sociaal Domein Rhenen. U leest de trendrapportage hier (pdf, 45 MB). Ook zijn er themabijeenkomsten georganiseerd om samen met u in gesprek te gaan. Er is veel informatie opgehaald. Deze informatie gaan wij verwerken. Voordat wij dat gaan doen, halen we de informatie ook nog op bij verschillende groepen zoals bij kinderen, bij jongeren en in buurthuizen. 

Dromen, wensen of vragen?

Laat dit ons weten via sociaalrhenen@rhenen.nl