Visie Sociaal Rhenen 2030

Als gemeente gaan wij de komende tijd aan de slag met een visie op het sociaal domein: Sociaal Rhenen 2030. Het sociaal domein gaat over alle inspanningen die de gemeente doet in de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Daarom maken we deze samen. Met inwoners, vrijwilligers, professionals en maatschappelijk partners.

Samen werken we aan de manier waarop we met elkaar samenleven in de wijk, in de buurt en binnen het gezin. Maar ook aan de rol die de gemeente hierin heeft.

In de Visie Sociaal Rhenen 2030 staat een vraag centraal: hoe kunnen we dit het beste met elkaar doen? Denk daarbij aan het versterken van de buurt, omgaan met actuele problemen zoals energiearmoede, de inzet van vrijwilligers en stimuleren van gezondheid. Maar ook de toegankelijk tot voorzieningen, het aanvragen van hulpmiddelen of jeugdhulp.

Met de Visie Sociaal Rhenen 2030:

  • Beschrijven we wat wij belangrijk vinden als het gaat om het sociaal domein;
  • Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben;
  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken;
  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

De visie maken we samen met u

De gemeente werkt samen met inwoners, professionals en maatschappelijk partners aan de Visie Sociaal Rhenen 2030. Deze visie ontstaat in enkele stappen. We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Stappen en planning:

Stap 1: Onderzoeken – september tot en met december 2022

Stap 2: Visie vormen – december 2022 en januari 2023

Stap 3: Toetsen – januari tot en met maart 2023

Stap 4: Realiseren – 2023

Stap 5: Evalueren – periodiek

We zijn nu bezig met stap 1 - Onderzoeken

De afgelopen drie maanden hebben we alvast relevante cijfers en feiten op een rijtje gezet. Wat zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen en wat valt hierin op? Dit noemen we de trendrapportage Sociaal Domein Rhenen. We verwachten deze begin oktober met u te kunnen delen via deze webpagina.

Doet u ook mee?

Voor het maken van de visie komen er een aantal themabijeenkomsten:

  • Veilig Opgroeien & Opvoeden - Donderdag 20 oktober van 19.00 - 21.00 uur
  • Werken & Leren – Woensdag 2 november van 19.00 - 21.00 uur
  • Gezondheid, Sport & Bewegen – Donderdag 10 november van 19.00 - 21.00 uur
  • Vrije tijd & Sociaal netwerk –  Donderdag 10 november van 19.00 - 21.00 uur
  • Zorg & Ondersteuning – Woensdag 16 november van 19.00 - 21.00 uur

We nodigen u van harte uit om mee te doen en gaan graag met u in gesprek. Niet alleen over wat de ontwikkelingen laten zien, maar vooral ook over de verschillende sociale thema’s. Welke ontwikkelingen komen er de komende jaren op ons af? Wat betekent dat? Wat willen we behouden? Waar dromen we van?

Aanmelden

Binnenkort volgt meer informatie over de bijeenkomsten en de locaties. Wilt u hierbij zijn? Laat dit ons weten via sociaalrhenen@rhenen.nl. Meld u uiterlijk één week voor iedere bijeenkomst aan. Zet daarbij over welk thema u graag mee wilt praten. U bent natuurlijk bij meerdere bijeenkomsten van harte welkom.

Waar gaan de thema’s over?

Hieronder leest u over welke thema’s we graag met u in gesprek gaan.

Veilig Opgroeien & Opvoeden

Dit thema/gesprek gaat over de ontwikkeling van het kind - vanaf 9 maanden tot 18+ - tot de persoon die hij/zij wil zijn. Maar ook over veilig opgroeien thuis, binnen het gezin en daarbuiten. Ook hebben we het over het vergroten van veerkracht. Het gezin staat hierin centraal.

Werken & Leren

Dit thema/gesprek gaat over het bevorderen van deelname aan de arbeidsmarkt en talentontwikkeling. Werken draagt bij aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen en sociale contacten. (Nog) niet iedereen is voldoende in staat om te werken en leren. Dit gaat ook over het betrekken van werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Als gemeente hebben we de taak om deze mensen te ondersteunen, stimuleren en om zichzelf te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk.

Gezondheid, Sport & Bewegen

Dit thema/gesprek gaat over sociale, mentale en fysieke gezondheid van mensen. Gezonde mensen zijn gelukkiger, leven langer, hebben een verminderende kans op ziekten en hebben minder hulp nodig. Het gaat ook over het stimuleren van een gezonde leefstijl, het verminderen van stressfactoren en de directe leefomgeving. Sport en bewegen zijn een middel om de gezondheid in positieve zin te bevorderen.

Vrije tijd & Sociaal netwerk

Dit thema/gesprek gaat over ontmoeten en meedoen. Een goede invulling van vrije tijd en een actief sociaal netwerk bevordert de gezondheid van mensen. Het zorgt voor meer plezier, zelfredzaamheid en een groter gevoel van eigenwaarde. Het gaat ook over het verenigingsleven en vrijwilligersinitiatieven. Een vitale samenleving is een verbonden samenleving.

Zorg & Ondersteuning

Dit thema/gesprek gaat over inwoners van Rhenen die (tijdelijk) hulp- of ondersteuning nodig hebben, omdat zij het zelf of samen met hun netwerk niet redden. Het kan meedoen in de samenleving in de weg staan. Het gaat ook over de verbinding tussen informele en formele zorg. Dit kan op meerdere gebieden zijn: psychisch, sociaal, lichamelijk en financieel. Vraagstukken kunnen zijn: hulp bij het opvoeden, hulp in het huishouden, hulp bij vervoer en hulp bij geldzaken.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u hier dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Bij vragen kunt u contact opnemen via sociaalrhenen@rhenen.nl. Liever telefonisch contact? Bel naar (0317) 681 681.