Iemand machtigen

Bent u zelf verhinderd om te gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen.

  • Als u al een stempas heeft ontvangen:

Vul de achterkant van de stempas in. Maak een kopie van uw paspoort, id-kaart of rijbewijs. Geef de stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee aan degene die u machtigt om voor u te stemmen. Diegene moet de volmachtstem tegelijk uitbrengen met de eigen stem en moet woonachtig zijn in dezelfde gemeente. 

  • Als u nog geen stempas heeft:

U krijgt uw stempas ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag thuis gestuurd. Wanneer u daarop kunt wachten, kunt u iemand machtigen zoals hierboven beschreven staat. Wanneer u bijvoorbeeld al op vakantie gaat voordat u de stempas in de bus krijgt, kunt u een machtigingsformulier invullen. Dat kan tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag.

Het machtigingsformulier kunt u hieronder downloaden en opsturen naar de gemeente. De gemachtigde krijgt dan een volmachtpas toegestuurd.  

Verzoek om bij volmacht te stemmen  (pdf, 714 KB)