Ontheffing aanvragen om vuur te mogen stoken

Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Behalve als het gaat om kaarsen, fakkels en sfeerhaarden, die geen brandgevaar opleveren voor de omgeving. In bossen, stiltegebieden en natuurgebieden gelden strengere regels. Daar mag u nooit een vuur maken. En in veel van deze gebieden is het ook verboden om te roken. 

Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit stookverbod aanvragen voor het verbranden van schoon snoeihout dat vrijkomt bij fruittelers, bij landschapsonderhoud en bij onderhoud van erfbeplanting. Aan deze ontheffing zijn wel voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

U kunt de stookontheffing aanvragen met het formulier hieronder. Dien de aanvraag minimaal twee weken voordat u snoeihout wilt verbranden in. De kosten bedragen € 28,00. Deze kosten worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de Verordening leges.

Aanvraag ontheffing stoken open vuur