Klacht over behandeling door ambtenaar of bestuurder

Van contacten met de gemeente mag u verwachten dat ze zakelijk, vriendelijk en correct zijn. Toch kan er wel eens iets mis gaan. 

Als u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een ambtenaar of leden van het college (burgemeester, wethouders), laat het ons dan weten, zodat gemaakte fouten verbeterd kunnen worden. We gaan ervan uit dat u in eerste instantie probeert het probleem op te lossen met de persoon of personen om wie het gaat. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die zich onheus behandeld voelt, heeft het recht om een klacht in te dienen.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Waarover kan een klacht ingediend worden?

De klacht moet gaan over de manier waarop een ambtenaar of een lid van het college (burgemeester en wethouders) zich tegenover u heeft gedragen. 

Niet:

  • als u het niet eens bent met een besluit of een beschikking van de gemeente. Daar is de procedure voor bezwaarschriften voor.
  • als u een klacht heeft over bijvoorbeeld het legen van de huisvuilcontainer of overhangend groen of een kuil in de straat. Zulke zaken kunt u telefonisch melden bij het Klant Contact Centrum of zelf een melding doen via deze deze pagina
  • als uw klacht gaat om een voorval van meer dan een jaar geleden. 

Hoe stuurt u ons een klacht?

  • U kunt uw klacht online indienen via onderstaande knop.
  • U kunt een brief sturen per post naar Gemeente Rhenen, t.a.v. de klachtenco√∂rdinator, Postbus 201, 3910 AE Rhenen.

In de brief vermeldt u uw naam en adres, zet u de datum van het schrijven, geeft u duidelijk aan welk gedrag door wie en wanneer voor u aanleiding is om een klacht in te dienen. U moet de brief ondertekenen. 

Klacht indienen over ambtelijk optreden

Behandeling klacht

  • De klachtenco√∂rdinator zorgt ervoor dat de leidinggevende van degene over wie u klaagt, uw klacht behandelt. De leidinggevende is dus de klachtbehandelaar.
  • De klachtbehandelaar probeert eerst of de klacht informeel kan worden opgelost.
  • Als dit niet mogelijk is, organiseert de klachtbehandelaar een gesprek waarin u en degene over wie u een klacht heeft, de zaak toelichten.
  • Op grond van dit gesprek wordt er een beslissing genomen.
  • Uiterlijk zes weken nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u gemotiveerd bericht over de beslissing. Als de zaak heel ingewikkeld ligt, kan de termijn verlengd worden met vier weken. Dat wordt u dan voor de verlenging meegedeeld.