Hulp aan Oekraïne

Er is een enorme vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang gekomen door de oorlog. Ook veel inwoners van Rhenen leven mee met de Oekraïners en willen iets doen. Op deze pagina leest u antwoorden op veelgestelde vragen. De informatie wordt steeds aangevuld.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel met (0317) 681 681 . Voor spoedvragen kunt u ook 's avonds of in het weekend bellen, druk dan op 1 (spoed). Bij onveilige situaties belt u direct 112. Heel veel vragen van vluchtelingen worden (in 4 talen) beantwoord op de website www.refugeehelp.nl

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zijn er nu in de gemeente Rhenen? 

Op dit moment vangen we 74 Oekraïense vluchtelingen op in de gemeente. Hiervan woont ongeveer de helft in vakantiehuisjes en de andere helft bij gastgezinnen. Sinds eind mei zijn er vluchtelingen vanuit particuliere opvang naar de 10 flexwoningen in Elst gegaan. Het zijn voornamelijk moeders met kinderen. Op dit moment voldoen we aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio. Mogelijk wordt deze taakstelling (dringend verzoek) nog groter. Door de onzekerheid van de oorlog is dit lastig te voorspellen. 

Hoe probeert de gemeente opvang te organiseren?

Op dit moment is acute crisisopvang nog niet nodig. Voor echte crisisopvang (1 tot 2 dagen verblijven) hebben we locaties achter de hand: het Huis van de gemeente en wijkcentra.

Voor de middellange termijn worden er vluchtelingen opgevangen in vakantiehuisjes. Daarnaast is de gemeente coördinatiepunt voor opvang bij inwoners thuis. Takecarebnb wordt ingezet om de gastgezinnen te screenen. Deze screening is nodig om uitbuiting en onveilige situaties te voorkomen. 

Voor de langere termijn is inmiddels een oplossing gevonden door het aanschaffen van 10 flexibele mini-woningen. Deze staan op Landgoed Prattenburg. 

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar: 

 • Woningen van Rhenam, zoals anti-kraakwoningen
 • Woon-units aangeboden door inwoners

Wat doet de gemeente nog meer voor vluchtelingen?

We zijn gestart met 1 gezin, 1 begeleider vanuit de gemeente. Zo heeft elk Oekraïens gezin 1 gezinsbegeleider om alle vragen aan te kunnen stellen. 

Daarnaast organiseert de gemeente (in samenwerking met professionele organisaties) met het het organiseren van hulp rondom 5 thema's: 

 • opvang en onderwijs voor de leeftijden 2 - 18 jaar
 • voorzieningen jeugdzorg en WMO
 • vrije tijd en ontmoeting
 • gezondheid (samen met de GGD)
 • werk en inkomen

Hierin kunnen we hulp gebruiken. Kunt u of uw (vrijwilligers)organisatie hierbij ondersteunen? Neem dan ook contact op met de informatielijn: [email protected] of  (0317) 681 681 .

Algemene handreiking voor opvang bij particulieren

Het Rijk heeft een algemene handreiking uitgegeven. Hierin staan veel tips en doorlinks voor als u zelf vluchtelingen in huis heeft. Of als u dit overweegt. U leest de handreiking hier (pdf, 638 KB)


Ik wil graag opvang bieden bij mij thuis, wat moet ik doen? 

Heeft u veel ruimte in huis? Waar u vluchtelingen kunt opvangen en ze een eigen ruimte met privacy kunt bieden? En wilt u dit doen voor minimaal 3 maanden? Meld u dan via deze link aan als gastgezin via Takecarebnb. Deze organisatie screent de gastgezinnen, en zorgt dat er een goede match mogelijk is. Mogelijk kan het even duren voor Takecarebnb contact met u opneemt. Zodra uw gastvrijheid nodig is, nemen wij of Takecarebnb contact met u op. Op dit moment is er geen extra opvang bij particulieren in de gemeente nodig. Maar de toekomst van deze oorlog is erg onzeker. Dus mogelijk wordt er in de toekomst wel een beroep op u gedaan. 

Hoe lang blijven vluchtelingen in mijn huis?

Zolang als dat voor u mogelijk is. Hierbij blijven we in contact met u, om te voorkomen dat we gastgezinnen overbelasten. Eind mei zal een deel van de vluchtelingen die nu bij gastgezinnen verblijft, verhuizen naar de 10 mini-woningen op Prattenburg. 

Ik heb vluchtelingen in mijn huis, wat moet ik nu doen?

Zorg in ieder geval dat de gemeente hiervan op de hoogte is. Zo kunnen we u informeren over welke steun en zorg we u en de vluchtelingen kunnen bieden. Mail naar [email protected] of bel met (0317) 681 681 . Ook voor andere vragen kunt u bellen naar dit nummer.  Zijn er voedsel- of kledingpakketten nodig? Neem dan via deze link contact op met het Rode Kruis. Of neem even contact op met Moniek Spoor: [email protected]

Moeten de vluchtelingen zich registreren?

Ja, het is belangrijk dat de Oekraïense vluchtelingen zich registreren. Dit kan door een afspraak voor ze te maken bij de gemeente. Door deze registratie kunnen we de vluchtelingen helpen met scholing, psychische zorg, en mogelijk in de toekomst ook een bijstandsuitkering. Het is belangrijk dat de vluchtelingen naar de afspraak ook een paspoort meebrengen. Ook moet er iemand van het gastgezin aanwezig zijn bij de afspraak. U kunt dan toestemming geven dat er tijdelijk mensen op uw adres ingeschreven worden. 

Welke informatie kan ik aan de vluchtelingen geven? 

Deze informatie kan helpen: 

Kan ik vrijwilligerswerk doen?

Ja, op dit moment hebben we behoefte aan onderstaande vrijwilligers. 

 • Vrijwilligers voor het organiseren of meehelpen bij activiteiten voor ontspanning en ontmoeting. Mail dan naar dit e-mailadres: [email protected]. Dit wordt gecoördineerd door Welzijn Rivierstroom. Organiseert u zelf een ontspannings-activiteit waar Oekraïeners welkom zijn? Mail dit dan ook [email protected]. En plaats uw plan op de Facebookgroep
 • Tolken: Nederlands - Oekraïens en Nederlands - Russisch. Mail naar [email protected]
 • Ondersteuners bij onderwijs. Bijvoorbeeld mensen die pedagogisch medewerker bij de kinderopvang of leerkracht zijn (geweest). Of ervaring hebben in het werken met kinderen. Ook is het heel fijn als mensen Oekraïens of Russisch spreken of ervaring hebben met nieuwkomers. Mail naar [email protected].
 • Er zijn ook betaalde functies voor docenten en onderwijsassistenten.
 • Op deze Facebookgroep staan ook oproepjes voor lokaal vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen in onze gemeente. 

Houd deze pagina in de gaten, hier plaatsen we de komende tijd vaker oproepjes voor vrijwilligerswerk. Of op deze website: Refugeehelp. Hoort u bij een vrijwilligersorganisatie? En kunt u in de toekomst hulp bieden voor deze vluchtelingen? Mail naar [email protected] of bel met (0317) 681 681 . Wij noteren uw aanbod en nemen contact met u op zodra uw hulp nodig is. 

Is er een hulpprikbord waar ik mijn aanbod kan plaatsen? 

Nieuw sinds 29 maart: plaats nu zelf uw aanbod op Facebook. Wilt u iets doen voor vluchtelingen? Oppassen op kinderen? Een concert? Een knutselmiddag organiseren? Plaats uw aanbod in deze Facebookgroep. De Oekraïense gastgezinnen kijken ook regelmatig op deze Facebookgroep. 

Waar kan ik geld doneren?

Giro 555 is een goede plek om geld te doneren. Het geld gaat onder andere naar voedsel, dekens, medische zorg en plekken om te schuilen. Het is beter om geld te doneren dan spullen. Bij spullen zijn er meer vervoerskosten en organisatie nodig.

Kan ik zelf vluchtelingen op gaan halen? 

Dit kan, maar wij raden het niet aan. Op dit moment wordt de opvang, het vervoer en langdurig verblijf landelijk en regionaal georganiseerd. Zo zorgen we dat vluchtelingen alleen worden doorgestuurd naar plekken waar nog plek is, en waar gemeentes ook voor langdurig verblijf kunnen zorgen. Als u zelf vluchtelingen ophaalt, gaat dit buiten deze structuur om. Dit kan betekenen dat u de vluchtelingen bij u thuis (langdurig) zelf moet opvangen, omdat de plekken in de gemeente al gereserveerd zijn voor andere vluchtelingen. Als u zelf mensen ophaalt en in huis haalt, wordt u zelf ook verantwoordelijk voor de opvang op lange termijn. 

Kan ik spullen geven?  

Wilt u spullen geven? In deze Facebookgroep ziet u aan welke spullen behoefte is. Daar kunt u ook uw aanbod plaatsen. Of: Kijk op de website van Vluchtelingenwerk voor hoe u spullen kunt doneren. Op dit moment is er geen afgiftepunt voor spullen in de gemeente. Mogelijk komt die er later wel.

Hoe kunnen de Oekraïense vluchtelingen hulp krijgen?

Het is belangrijk dat de Oekraïense vluchtelingen zich registreren bij de gemeente waar ze verblijven. Dit kan door een afspraak voor ze te maken bij de gemeente. Door deze registratie kunnen we de vluchtelingen helpen met scholing, psychische zorg, en mogelijk in de toekomst ook een bijstandsuitkering. Het is belangrijk dat de vluchtelingen naar de afspraak ook een paspoort meebrengen. 

Hoe krijgen de Oekraïense vluchtelingen medische zorg?

Vluchtelingen kunnen terecht bij de huisarts van het gastgezin waar ze verblijven. Vluchtelingen op andere locaties kunnen naar elke huisarts in de gemeente. Bekijk via deze link welke huisartsen er zijn. De huisarts kan de kosten later verhalen bij CAK. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het gaat hier om acute zorg zoals die ook in het basispakket zit. Tandartskosten voor volwassenen en fysiotherapie worden niet vergoed. Meer lezen op: CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hetcak.nl)

Voor zorg voor huisdieren: Dierenarts Jan Bos helpt gratis met vaccineren tegen rabiës, chippen, registreren. 

Krijgen de vluchtelingen geld van de overheid?

Ja, vluchtelingen hebben recht op een aantal vergoedingen vanuit de overheid, zoals leefgeld. Het Rijk werkt aan een regeling. De Oekraïense gezinnen die het nodig hebben krijgen nu leefgeld van de gemeente.   

Kunnen de Oekraïnse kinderen naar school?

Ja, de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar school (een apart taalklasje) in Elst en in Rhenen. Kinderen van 12 jaar en ouder gaan naar een Internationale schakelklas in Wageningen. Studenten kunnen gratis vakken volgen aan de Wageningen Universiteit. Voor volwassenen is er inmiddels ook taalles opgestart op maandag, woensdag en vrijdag. 

Kunnen de Oekraïnse volwassen taalles krijgen? 

Er is drie keer per week taalles voor volwassenen. Op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-11.30 uur. Dit wordt georganiseerd door de Lions en begeleid door het Taalhuis en docente Suze Corver. De locatie is: Klein Dikkenberg 1, zijweg van de Cuneraweg, tussen Rhenen en Veenendaal. Is vervoer een probleem? Dan zijn er vrijwilligers beschikbaar. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de coördinator van het taalhuis Ellen Hoogteijling via [email protected] of 06 42531554.

Moeten de vluchtelingen asiel aanvragen?

Nee, een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen hoeft nu geen asiel aan te vragen. Zij krijgen een tijdelijke bescherming van 1 jaar. Lees meer op: https://europadecentraal.nl/raad-akkoord-met-tijdelijke-bescherming-oekrainers/ 
Lees Engelstalige informatie op: Staying in the Netherlands as a Ukrainian | Immigration and Naturalisation Service (IND)

Vluchtelingen die tijdelijk in Oekraïne waren, bijvoorbeeld als buitenlandse student, moeten mogelijk wel asiel aanvragen.

Mogen de vluchtelingen werken?

Vanaf 1 april mogen de Oekraïense vluchtelingen werken. Bent u werkgever en heeft u werk in de aanbieding? Neem dan contact op met Franka van Schuppen. Zij is van het werkgeversservicepunt. U bereikt haar op 06-22945491 of [email protected] Zij probeert kandidaten te matchen aan werkgevers die personeel zoeken. 

Plaats zelf uw aanbod op Facebook

Wilt u iets doen voor vluchtelingen? Een concert? Oppassen op kinderen? Een knutselmiddag organiseren? Plaats uw aanbod in deze Facebookgroep. Wij mailen de Oekraïense gezinnen met regelmaat de link naar de pagina, en noemen dan ook kort de evenementen. Eenmalige activiteiten plaatsen we niet hier op de website. Alleen structurele bijeenkomsten. 

Taallessen voor volwassenen

Via het Taalhuis worden taallessen voor volwassenen georganiseerd. Wilt u deelnemen of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de coördinator van het taalhuis Ellen Hoogteijling via [email protected] of 06 42 53 15 54. 

Meedoen met dansles Dansemiek

Iedereen is welkom bij de lessen van Dansemiek (gratis uiteraard): 'Het rooster staat online. En als een van de ouders meekomt heb ik alleen even een telefoonnummer nodig voor als er wat is. Mijn site is: www.dansemiek.nl'

Buitensport- en spel voor kinderen (4 t/m 12 jaar) 

Rhenen: iedere woensdag van 16:00 - 17:00 uur 
Locatie: Speelveldje Dr Wallerstraat Rhenen

Rhenen: iedere donderdag 16:00 -17:00 uur
Locatie: voetbalkooi Lijsterberg, Rhenen

Achterberg: iedere woensdag van 14:30 - 15:30 uur
Locatie: Sportveld Schoneveld, Achterberg

Elst: iedere donderdag van 14:15 - 15:15 uur
Locatie: Eierveld (Larekamp) Elst 

Kijk voor meer informatie op de website van Sportservice De Vallei. Daar vindt u ook contactgegevens van Buurtsportcoach Larissa Wattilete. 

Inloop voor jongens en meiden, chill out en samen dingen doen

 • Woensdagmiddag van 14:00 - 17:00 uur vanaf 10 jaar
 • Vrijdagavond van 19:00 - 20:30 uur voor jongeren 10-14 jaar
 • Vrijdagavond van 20:30 - 22:00 uur voor jongeren van 15 - 23 jaar

Locatie: Bestegoed Elst, Tabaksweg 22, Elst. Vragen? Neem contact op met Amber Hartemink via 06-14300391.