Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als u schade hebt doordat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld of juist iets heeft nagelaten, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

U kunt hierbij denken aan:

  • schade door achterstallig onderhoud aan openbare wegen of openbaar groen
  • ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt met gemeentelijke voertuigen
  • onvoldoende waarschuwingen bij gemeentelijke werkzaamheden.

De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet goed heeft gehandeld. Is dat het geval, dan moet de gemeente de schade vergoeden.

Voor het indienen van uw schadeclaim kunt u gebruikmaken van de knop onder deze tekst. Daar heeft u DigiD bij nodig.

Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het voorval, zodat duidelijk op te maken is:

  • wat de locatie was,
  • wie er betrokken was/waren,
  • wat de oorzaak was van het voorval,
  • welke schade u heeft geleden.

Belangrijk: zorg ervoor dat u in de brief die u als bijlage bij het webformulier meestuurt, de gemeente Rhenen formeel aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Het is onvoldoende als u alleen maar meldt dat u schade heeft geleden.

Schadeclaim indienen

Letselschade

Als u letselschade heeft (schade van lichamelijke aard), dan vult u bij het indienen van de schadeclaim in welke arts u heeft bezocht en geeft u door bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten.

Bij letselschade is het altijd aan te raden direct naar uw huisarts te gaan. U moet namelijk kunnen bewijzen dat uw klachten door het voorval zijn veroorzaakt. De huisarts kan aantonen dat u direct na het voorval lichamelijke klachten heeft gekregen.

Als letselschadeslachtoffer bent u verplicht om uw schade zoveel mogelijk te beperken. Ook moet u voorkomen dat u nieuwe schade oploopt. Doet u dit niet, dan kan onze verzekeraar stellen dat de gemeente uw schade niet (geheel) hoeft te vergoeden. Door na een ongeval uw huisarts te bezoeken, draagt u bij aan het beperken en voorkomen van uw schade.

Als uw klachten verergeren, maak dan opnieuw een afspraak met uw huisarts. Deze kan u voor een specialistische behandeling doorverwijzen naar een specialist, zoals een fysiotherapeut of neuroloog. Ook vermeldt uw huisarts uw klachten in het dossier. Zo is het verloop van uw aandoening helder. Op deze manier kunt u aantonen dat uw klachten rechtstreeks verband houden met het voorval.

Zaakschade

In geval van zaakschade (schade aan bezittingen) is het aanbevolen om foto’s van de beschadigingen te maken zo kort mogelijk na het voorval. Daarnaast is een factuur nodig van de aanschaf van vervanging van de bezittingen en/of een proforma factuur voor reparatiewerkzaamheden.

Heeft u schade aan uw voertuig door een gemeentelijk voertuig? Dan bevelen wij u aan een Europees schadeformulier in te vullen. Voor de informatie van het gemeentelijke voertuig moet u de gegevens van de bestuurder invullen of laten invullen, plus het kenteken van het voertuig en de ondertekening van de situatieschets.

De medewerker verzekeringen zal na de melding het formulier verder invullen en aan u retourneren.