Persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld: hulp bij opstaan, wassen, douchen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, steunkousen aan- en uittrekken.

Verpleging is bijvoorbeeld medicijnen toedienen of een wond verzorgen.

Bij welke wet of regeling hoort persoonlijke verzorging en verpleging? Dat hangt ervan af waarom u die zorg krijgt en of u de zorg thuis krijgt of in een zorginstelling. 

  • Meestal valt persoonlijke verzorging en verpleging onĀ­der de Zorgverzekeringswet. Dan heet deze zorg wijkverpleging. Wijkverpleging is er voor mensen die thuis wonen en een lichamelijke ziekte of beperking hebben, bijvoorbeeld vanwege ouderdom.
    Wijkverpleging moet u aanvragen bij een zorgorganisatie die wijkverpleging aanbiedt. De betaling wordt geregeld met uw zorgverzekering.  
  • Hulp bij persoonlijke verzorging kan ook onder de Wmo vallen. Dan ligt het accent op zelfredzaamheid en begeleiding. Bijvoorbeeld bij iemand met psychische problemen of een verstandelijke of zintuiglijke beperking of een vorm van dementie waarbij thuis wonen nog wel mogelijk is.
  • Mensen die in een zorginstelling wonen, krijgen vaak ook verpleging en verzorging. Dan is het Wlz-zorg.