Mantelzorg

Mantelzorg hoort bij het gewone leven. In ieder leven komt het wel eens voor dat je voor je naaste zorgt. Voor je partner, kinderen, ouders of andere familieleden, maar ook je goede vrienden of buren. Soms voor een beperkte periode, soms voor langere tijd.

Zorgen voor een ander is waardevol en geeft betekenis aan het leven en aan de onderlinge relaties. In sommige situaties kan de zorg voor anderen te zwaar worden. Bijvoorbeeld als de zorg heel lang duurt of geleidelijk aan steeds meer wordt. Dan is er kans op overbelasting en kan ook de mantelzorger uitvallen.

De gemeente waardeert de zorg die door mantelzorgers wordt gegeven en daarom organiseert Welzijn Rivierstroom in opdracht van de gemeente verschillende activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen.

Daarnaast wil de gemeente overbelasting voorkomen en aan overbelaste mantelzorgers ondersteuning geven, zodat zij hun zorg met liefde kunnen blijven geven. Overbelaste mantelzorgers kunnen hulp vragen bij het Sociaal Team.

Wat is mantelzorg?

Zorgt u onbetaald voor iemand anders en doet u dat meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden? Dan bent u een mantelzorger.

Je bent een ‘jonge mantelzorger’ als iemand bij jou thuis een lichamelijke of geestelijke beperking, een verslaving of een psychisch probleem heeft. Of als er iemand ziek is en jij daarom extra meehelpt thuis.

Activiteiten voor mantelzorgers van Welzijn Rivierstroom

  • andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen in een kleine groep (lotgenotencontact);
  • deelnemen aan workshops / bijeenkomsten / cursussen om inzicht te krijgen in wat in uw situatie het beste werkt en hoe u goed voor uzelf kunt zorgen;
  • zoeken van vrijwilligers die een tijdje bij de verzorgde kunnen zijn, zodat de mantelzorger even weg kan;
  • uw mening geven over wat u vindt dat er nodig is voor mantelzorgers in de gemeente Rhenen;
  • de Nieuwsbrief ontvangen, met interessante verhalen en tips;
  • meedoen aan activiteiten op de Dag van de Mantelzorg of de Week van de Mantelzorg;

Mantelzorgers kunnen zich inschrijven/aanmelden via [email protected] of bellen met de receptie van het Huis van de gemeente, telefoon (0317) 681 681.

Ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers

Overbelaste mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Rhenen, kunnen zich melden bij het Sociaal Team, waarna de consulenten met extra kennis over mantelzorgondersteuning onderzoek doen naar de aard en omvang van de overbelasting en naar manieren om de overbelasting te verminderen. Om ruimte te maken voor dit onderzoek en gesprekken hierover is voor overbelaste mantelzorgers  tijdelijk huishoudelijke ondersteuning of respijtzorg aan huis beschikbaar.

Voor de huishoudelijke ondersteuning betaalt de mantelzorger of de verzorgde een eigen bijdrage. Het aantal uren respijtzorg aan huis is beperkt tot 5,5 uur per 4 weken. Soms zijn er ook extra voorzieningen voor de verzorgde nodig, bv dagbesteding.

Ook via vrijwilligerswerk, zorgverzekering, etc. zijn er allerlei mogelijke ondersteuningsvormen. De mantelzorgconsulenten zijn hiermee bekend en kunnen de overbelaste mantelzorgers hiermee helpen.