Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

Welkom op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Rhenen. Als raad geven wij advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om het beleid van de gemeente in het sociaal domein. 

Dat raakt alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en publieke gezondheid, de Participatiewet en de Jeugdwet. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de Rhenense burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van bewoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Wat doet de Adviesraad voor u?

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen, dat elke burger in de gemeente Rhenen zo goed als mogelijk mee kan doen.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Rhenen. Allemaal burgers die kennis hebben over en ervaring hebben met de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Er zijn drie aandachtsterreinen waarop de adviesraad de gemeente Rhenen adviseert:

 • Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Werk, Inkomen en Armoede (Participatiewet)
 • Jeugdhulp en Passend onderwijs

Wie zitten er in de Adviesraad?

 • Mirjam Groenendijk (voorzitter)
 • Sandra van den Berg (vicevoorzitter)
 • Arie van der Staaij (lid tot eind 2022)
 • Tineke Budding (lid)
 • Rudolf van Tilborg (lid)
 • Arie Stuijt (lid)
 • Marieke Schouten (lid)
 • Rina Consen (lid)
 • Marian Pielage (lid)
 • Lineke Schmitz-Bakker (lid)
 • Jan Noorlandt (lid)
 • Toke Mosselman (ondersteuner)

Overleg

Op de komende dagen in 2024 staat een overleg gepland:

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 11 maart
 • 8 april
 • 13 mei
 • 10 juni
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

De overleggen zijn altijd om 19.00 uur in het De Westpoort.