Kruising N233-Achterbergsestraatweg-Bergweg

De N233 (Lijnweg) is samen met de Rijnbrug een van de wegen waarmee de Rijn gepasseerd kan worden. Ter hoogte van de kruising met de Achterbergsestraatweg komt veel verkeer uit de kernen Achterberg en Rhenen samen. Door toename van het verkeer kan de huidige kruising het verkeer niet verwerken en ontstaan lange wachtrijen en daardoor ook verkeersonveilige situaties.

Schetsontwerp gelijkvloerse kruising

Om de doorstroming en veiligheid van het verkeer voor alle deelnemers te verbeteren is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en een schetsontwerp opgesteld voor een nieuwe gelijkvloerse kruising. Belangrijkste ontwerpkeuzes zijn:

  • Extra opstelstroken op zowel de N233 als de Achterbergsetraatweg en Bergweg, daardoor worden wachtrijen verkort;
  • Nieuwe en efficiĆ«nte verkeersregelinstallatie (stoplicht), daardoor worden wachtrijen verkort
  • Vrijliggende fietspaden langs de Achterbergsestraatweg (Oost) en Bergweg (west), daardoor neemt de veiligheid voor fietsverkeer toe;
  • Gescheiden fietsregeling in de verkeersregelinstallatie (stoplicht), daardoor neemt de veiligheid voor fietsverkeer toe;
  • Afsluiting en omlegging van de Bergweg (Oost), daardoor neemt de veiligheid op de spoorwegovergang toe.

Participatie tijdelijk gestopt: meer onderzoek nodig

De raad van de gemeente Rhenen heeft het voorstel voor het kader gelijkvloerse kruising voor de N233-Achterbergsestraatweg niet in behandeling genomen. De raad wil de voor- en nadelen onderzoeken van alle mogelijke oplossingen. Dit betekent ook dat het participatietraject voor nu stopt. 

De provincie Utrecht en de gemeente Rhenen willen deze kruising samen beter inrichten. De N233 (Lijnweg) is samen met de Rijnbrug een van de wegen om de Rijn over te steken. Ter hoogte van de kruising met de Achterbergsestraatweg komt veel verkeer uit de kernen Achterberg en Rhenen samen. De kruising is nu niet geschikt voor het toekomstige verkeersaanbod. Daardoor lopen wachttijden voor alle weggebruikers op en ontstaan mogelijk onveilige situaties.

Als er meer duidelijk is over het vervolg, leest u hier meer over op deze pagina.

Informatie

Meer informatie over het project kunt u verkrijgen via [email protected].