Herinrichting Nieuwe Veenendaalseweg

Er is een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Nieuwe Veenendaalseweg. Het gaat om een nieuw ontwerp voor het gedeelte van het kruispunt Paardenveld tot en met de rotonde van de Herenstraat. 

De Nieuwe Veenendaalseweg wordt veiliger. Voor fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer. Bijvoorbeeld scootmobielen. Maar ook auto’s, bussen en vrachtauto’s blijven welkom. Want alles langs de weg moet bereikbaar zijn. En bevoorraad kunnen worden. De woningen, winkels, scholen, de Tollekamp en het gezondheidscentrum. Het nieuwe ontwerp houdt ook rekening met klimaatverandering. Het wordt natter en warmer. Daarom is er meer groen nodig. Dit is koeler en vangt het water beter op.

Het nieuwe ontwerp is gemaakt samen met bewoners en weggebruikers

De gemeente wilde samen met bewoners en weggebruikers een nieuw ontwerp maken. Wie wilde, kon in 2021 meedoen. Er waren bijeenkomsten, wandelingen en via een enquête kon iedereen reageren op voorstellen.

Verkeerskundigen hebben met alle reacties een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is in september 2021 getoond in het Huis van de gemeente en op de website. Met de ontvangen reacties is het ontwerp op onderdelen aangepast.

Voortgang

Het nieuwe ontwerp betrof alleen de bovengrondse inrichting. Omdat de weg opengebroken gaat worden, is dat ook het moment om werkzaamheden aan het riool mee te nemen. In 2022 en 2023 hebben wij rioolinspecties uitgevoerd en vastgesteld welke delen vervangen moeten worden. Ondertussen heeft Vitens in 2023 al leidingen vervangen.

Het afgelopen jaar (2023) hebben we het ontwerp uitgebreid met de ondergrondse inrichting. Voor de 1e fase is dit inmiddels gereed. Dit betreft het stuk vanaf de rotonde Herenstraat tot en met de kruising Bantuinweg/Wilhelminastraat. Op dit stuk willen we in 2024 starten met de uitvoering. Op dit moment loopt de aanbesteding voor dit stuk. Uitgangspunt is starten op 29 april 2024.

De volgende fase is vanaf de kruising Bantuinweg/Wilhelminastraat tot aan de Domineesbergweg. Wanneer we hiermee starten is ook afhankelijk van de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum. We willen elkaar niet in de weg zitten. Wij zijn in gesprek met de bouwer om onze planningen af te stemmen.

Daarna zal het laatste deel vanaf de Domineesbergweg tot aan Paardenveld worden uitgevoerd.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rens Wijnands, per e-mail: [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 622.

Wilt u de nieuwsbrieven per e-mail ontvangen? 

Vul dan dit formulier hieronder in.