Herinrichting Nieuwe Veenendaalseweg

Er is een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Nieuwe Veenendaalseweg. Het gaat om een nieuw ontwerp voor het gedeelte van het kruispunt Paardenveld tot en met de rotonde van de Herenstraat. 

Informatie:

Werkzaamheden Vitens

In verband met de komende vervanging van de riolering worden momenteel enkele leidingen omgelegd. Dit gebeurt in opdracht van Vitens. 

De Nieuwe Veenendaalseweg wordt veiliger. Voor fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer. Bijvoorbeeld scootmobielen. Maar ook auto’s, bussen en vrachtauto’s blijven welkom. Want alles langs de weg moet bereikbaar zijn. En bevoorraad kunnen worden. De woningen, winkels, scholen, de Tollekamp en het gezondheidscentrum. Het nieuwe ontwerp houdt ook rekening met klimaatverandering. Het wordt natter en warmer. Daarom is er meer groen nodig. Dit is koeler en vangt het water beter op.

Het nieuwe ontwerp is gemaakt samen met bewoners en weggebruikers

De gemeente wilde samen met bewoners en weggebruikers een nieuw ontwerp maken. Wie wilde, kon in 2021 meedoen. Er waren bijeenkomsten, wandelingen en via een enquête kon iedereen reageren op voorstellen.

Verkeerskundigen hebben met alle reacties een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is in september getoond in het Huis van de gemeente en op de website. Met de ontvangen reacties is het ontwerp op onderdelen aangepast.

Planning

November 2021 - De gemeenteraad stelde het ontwerp vast.
December 2021 - Start eerste werkzaamheden: verwijderen varkensruggen (betonnen balken) en onderzoek naar het asfalt en de ligging van kabels en leidingen.

2022/2023 - In fases wordt het werk uitgevoerd.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert van de Laak, per e-mail: [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 656.

Wilt u de nieuwsbrieven per e-mail ontvangen? 

Vul dan dit formulier hieronder in.