Wethouder Peter de Rooij

Peter de Rooij was namens de SGP wethouder in Rhenen en 1e loco-burgemeester. Op 9 april 2022 is hij plotseling overleden. Hij zette zich in voor het fysieke domein. Zijn portefeuille is verdeeld onder de andere B&W-leden.

Portefeuille

Hier leest u wie welk onderwerp overneemt:

  • Ruimtelijke ordening > Barth van Eeten
  • Omgevingswet > Hans Boerkamp
  • Ruimtelijke projecten > Barth van Eeten
  • Vergunningen > Hans Boerkamp
  • Openbare werken (uitvoering) > Hans Boerkamp
  • Afvalinzameling > Jolanda de Heer
  • Natuur/landschap/agrarische zaken > Hans van der Pas
  • Milieu > Jolanda de Heer
  • Vastgoedbeheer > Barth van Eeten