Verkoop grond en gebouwen

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

De voorbereidingen zijn bezig om locatie Dorpshuis in Elst te gaan verkopen. Het verkoopkader wordt opgesteld. Planning is dat de verkoop eind tweede kwartaal 2022 start. Als dat zo is, komt op deze pagina meer informatie.

Het basiskader is besproken met de gemeenteraad. De commissievergadering en de bijbehorende stukken kunt u zien via deze link op de website Rhenen.raadsinformatie.nl.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Nicole Smits via e-mail nicole.smits@rhenen.nl of telefoon (0317) 681 644.