Verkoop grond en gebouwen

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

De verkoopprocedure is gestart voor het terrein van het voormalige Dorpshuis in Elst, Rijksstraatweg 164, Elst (Utr.). Het college heeft daar in juli 2022 toe besloten en het verkoopdocument vastgesteld. Daarin staat onder andere:

  • de procedure die voor de verkoop gevolgd wordt;
  • het tijdspad van de verkoopprocedure;
  • de criteria waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

U kunt het verkoopdocument (pdf, 3 MB) en de bijbehorende bijlagen (zip, 51 MB) hier downloaden.

Partijen konden zich tot en met 6 september 2022 aanmelden als deelnemer. Met de aangemelde deelnemers doorlopen we de procedure (zie hoofdstuk 5 van het verkoopdocument). Als de planning niet wijzigt, weten we in het voorjaar van 2023 welke partij beoogd koper wordt en welk plan verder uitgewerkt zal worden.