Hier staat een foto van het Gastland

Nieuw MFG Rhenen

De gemeente vindt dat een goed multifunctioneel gebouw (MFG) belangrijk is voor de inwoners van Rhenen. Een eigentijdse voorziening waar mensen kunnen sporten en elkaar ontmoeten. 

’t Gastland en De Wespoort zijn sterk verouderd. Voor beide plekken komt er één nieuw (multifunctioneel) gebouw aan de Groeneweg. Wind Design & Build heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. U kunt het ontwerp op de site van Wind Design & Build zien op. Eerst starten we met de bouw van het nieuwe zwembad. De verwachting is dat dit klaar is rond augustus 2024. Daarna start de bouw van de nieuwe sporthal. De bedoeling is dat het hele project klaar is in de zomer van 2025. 

Een gebouw met basisvoorzieningen

Het nieuwe multifunctionele gebouw sluit aan bij de huidige en toekomstige wensen van sporten, scholen, bezoekers, sportverenigingen en de exploitant Sportfondsen. Een plek die de gebruikers de mogelijkheid geven om lekker te sporten en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of het nu gaat om zwemmen, zaalsport, fitness of een kopje koffie in de huiskamer van het gebouw. Het nieuwe MFG is er voor iedereen! 

Activiteiten 't Gastland en de Westpoort

Het uitgangspunt is dat alle activiteiten van 't Gastland en de Westpoort zoveel mogelijk moeten doorgaan tijdens de nieuwbouw. De nieuwbouw komt gedeeltelijk naast het huidige gebouw van ’t Gastland. Dit betekent dat er overlast gaat zijn op het gebied van parkeren en bouwverkeer vanaf begin juni. 

Tijdelijk niet kunnen gebruiken sporthal

We zorgen van augustus 2024 tot en met mei 2025 voor een vervangende sportruimte voor scholen en verenigingen. Vanwege de tijdelijke sluiting van de sporthal tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden in 2024. Dat doen we door een blaashal op Sportpark Candia te plaatsen. Op deze manier kunnen de activiteiten van scholen en sportverenigingen zo veel mogelijk door gaan.

Risico’s

Er zijn een aantal risico’s ten aanzien van de bouw. De belangrijkste is de netcongestie, dit houdt in dat er niet genoeg elektriciteit kan worden geleverd voor het gebouw. En ook vanuit het gebouw geen elektriciteit kan worden geleverd aan het net. Ook hier zoeken we samen met elkaar naar oplossingen.

Planning

  • Start bouw 1e fase van MFG Rhenen > augustus 2023
  • Sloop bestaande pand 't Gastland > juni 2024
  • Start bouw 2e fase van MFG Rhenen > juli 2024 
  • Afronding realisatie MFG Rhenen inclusief buitenterrein > juli 2025

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Guido Uland via (0317) 681 681 of [email protected].