Hier staat een foto van het Gastland

Nieuw MFG Rhenen

De gemeente vindt dat een goed multifunctioneel gebouw (MFG) belangrijk is voor de inwoners van Rhenen. Een eigentijdse voorziening waar mensen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

Gekozen is voor 1 nieuw gebouw aan de Groeneweg, in plaats van sportcomplex ’t Gastland en De Westpoort. Beide gebouwen zijn sterk verouderd. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Rhenen afgesproken om de aanbesteding voor het nieuwe Multi-Functionele Gebouw (MFG) te starten.  In het maart 2022 is het definitieve winnende ontwerp bekend gemaakt. Het ontwerp is van Wind Design & Build, voor meer informatie kijk op MFG Feel Fit Center, Rhenen – Wind Design en Build (winddesignbuild.nl)

Een gebouw met basisvoorzieningen

Er is een voorlopig ontwerp. De gemeenteraad heeft een paar keuzes (kaders) gemaakt. Zo is bijvoorbeeld afgesproken hoeveel de gemeente elk jaar wil betalen. Duidelijk is dat een wedstrijdbad te duur is. Ook een bad met glijbaan is financieel niet haalbaar.

Belangrijke kaders zijn:

1. In het gebouw komt een zwembad (6-baans, 25 meter), geschikt voor bijvoorbeeld zwemlessen en de trainingen van de zwemverenigingen. Het zwembad hoeft niet het formaat te hebben van een wedstrijdbad; 
2. De maximale exploitatielast van de gemeente is € 700.000 per jaar (prijspeil 2021).

Aan de Groeneweg

De exacte plek van het gebouw aan de Groeneweg is nagenoeg bekend. Uitgangspunt is wel dat tijdens de nieuwbouw de activiteiten van ’t Gastland en de Westpoort zoveel mogelijk moeten doorgaan. De nieuwbouw komt gedeeltelijk naast het huidige gebouw van ’t Gastland.

Enquête en gesprekken

In het Programma van Eisen (PvE) staat precies omschreven aan welke eisen het nieuwe gebouw moet voldoen. Gebruikers, aanwonenden en inwoners zijn bij het maken van dit PVE betrokken. Inwoners konden via een enquête laten weten wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe MFG. Met verenigingen/scholen en aanwonenden hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. 

In april 2022 is er een presentatie geweest aan zowel gebruikers en omwonenden om het definitieve ontwerp vorm te geven. Binnen de toetsing van de eerdere kaders wordt samen met deze twee groepen gekeken welke wijzigingen eventueel plaatsvinden. Op 16 mei worden met de verschillende groepen de vragen op hoofdlijnen doorgenomen en beantwoordt.

Planning

 • Haalbaarheidsonderzoek/opstellen PvE > febr. – mei 2021
 • Raadpleging > april 2021
  - Enquête inwoners
  - Informatiebijeenkomst gebruikers Westpoort/zwembad/sporthal
  - Informatiebijeenkomst aanwonenden
 • Vaststellen PvE > juni 2021 
 • Aanbesteding juli > december 2021
 • Voorlopige gunning > januari 2022 (collegevergadering) 
 • Definitieve gunning maart 2022 bekend
 • Voorlopig/Definitief Ontwerp > april-mei 2022
  Deze ontwerpen worden in diverse bijeenkomsten gepresenteerd.
 • Aanvragen vergunningen en eventuele wijziging bestemmingsplan  > 2022-2023
 • Start bouw > 2023
 • Gereed (gefaseerde oplevering) > 2023-2025

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres NieuwMFGRhenen@rhenen.nl.

> Lees hier een tussentijdse update over het project (nieuwsbericht 9 juni 2022)