Hier staat een foto van het Gastland

Nieuw MFG Rhenen

De gemeente vindt dat een goed multifunctioneel gebouw (MFG) belangrijk is voor de inwoners van Rhenen. Een eigentijdse voorziening waar mensen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

Gekozen is voor 1 nieuw gebouw aan de Groeneweg, in plaats van sportcomplex ’t Gastland en De Westpoort. Beide gebouwen zijn sterk verouderd. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Rhenen afgesproken om de aanbesteding voor het nieuwe Multi-Functionele Gebouw (MFG) te starten.  In het maart 2022 is het definitieve winnende ontwerp bekend gemaakt. Het ontwerp is van Wind Design & Build, voor meer informatie kijk op MFG Feel Fit Center, Rhenen – Wind Design en Build (winddesignbuild.nl)

Een gebouw met basisvoorzieningen

Er is inmiddels een definitief ontwerp. In het voorjaar van 2023 ligt het ontwerp samen met de vergunningsaanvraag voor. In het gebouw zijn ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp enkele aanpassingen gedaan. O.a. is het gebouw iets verder van de Groeneweg af geplaatst en zijn bepaalde ramen vervanging door ander materiaal. Ook  is er ruimte voor fysiotherapie in gerealiseerd en meer invalidentoiletten. 

Aan de Groeneweg

De exacte plek van het gebouw aan de Groeneweg is bekend. Uitgangspunt is wel dat tijdens de nieuwbouw de activiteiten van ’t Gastland en de Westpoort zoveel mogelijk moeten doorgaan. De nieuwbouw komt gedeeltelijk naast het huidige gebouw van ’t Gastland. Dit betekent dat er overlast zal zijn op het gebied van parkeren en bouwverkeer.

Tijdelijk niet kunnen gebruiken  Sporthal

Binnen de gemeente is een werkgroep bezig met een plan voor de tijdelijke huisvesting van scholen en verenigingen in het seizoen 2024-2025. In maart/april zullen er met de verschillende stakeholders gesprekken plaatsvinden om te kijken welke oplossingen er zijn.

Risico’s

Er zijn een aantal risico’s ten aanzien van de bouw. De belangrijkste is de netcongestie, dit houdt in dat er niet genoeg elektriciteit kan worden geleverd voor het gebouw. En ook vanuit het gebouw gen elektriciteit kan worden geleverd aan het net.

Planning

  • Aanvragen vergunningen en eventuele wijziging bestemmingsplan  > 2023
  • Start bouw 1e fase van MFG Rhenen > augustus 2023
  • Sloop bestaande pand 't Gastland > juni 2024
  • Start bouw 2e fase van MFG Rhenen > juli 2024 
  • Afronding realisatie MFG Rhenen inclusief buitenterrein > juli 2025

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres NieuwMFGRhenen@rhenen.nl.