Nieuw MFG Rhenen heeft ook te maken met netcongestie

Categorieën

  • Duurzaamheid
  • Sociaal

De gemeente Rhenen vindt een plek waar inwoners kunnen bewegen en elkaar ontmoeten belangrijk. ’t Gastland en de Westpoort zijn sterk verouderd. Daarom komt er één nieuw multifunctioneel gebouw in Rhenen op de plek van ’t Gastland. De bouw is gestart. Met als grootste uitdaging de netcongestie. Daarom schaft de gemeente Rhenen een accu aan, om het gebouw te kunnen voorzien van elektriciteit tussen 16.00 en 20.00 uur.

Niet genoeg elektriciteit

Eind vorig jaar liet Stedin de gemeente weten dat er moeilijkheden zijn bij het leveren van voldoende energie aan grootverbruikers. Het nieuwe MFG Rhenen heeft een grootverbruik aansluiting nodig. Het college heeft bij de aanbesteding besloten om het nieuwe MFG volledig elektrisch en gasloos te bouwen. Om dit te realiseren heb je voldoende elektriciteit nodig. Dit blijkt niet de gehele dag beschikbaar te zijn omdat er sprake is van netcongestie. Er is sprake van netcongestie als er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk. Met de huidige plannen kan het netwerk het elektriciteitsverbruik niet aan.

Netcongestie is een landelijk probleem

Het onvoldoende kunnen leveren van elektriciteit is niet alleen in de gemeente Rhenen een probleem, maar ook in andere delen van het land. Na intensief contact tussen de gemeente, Stedin, TenneT en de provincie Utrecht blijkt dat dit probleem naar verwachting vanaf 2029 is opgelost.

Stoppen is geen optie

Het college is van mening dat stoppen met de bouw van het nieuwe MFG Rhenen in deze fase geen optie meer is. De kosten die zijn gemaakt en de bijkomende kosten als we stoppen, wegen niet op tegen het bouwen volgens een alternatief plan. Ook zijn de huidige gebouwen ’t Gastland en de Westpoort sterk verouderd.

Een alternatieve oplossing

Er zijn de afgelopen tijd veel alternatieve mogelijkheden onderzocht. Voor de realisatie van het MFG Rhenen is er minimaal 500 tot 550 kW nodig. Er kan maar maximaal 100 kW geleverd worden tussen 16.00 en 20.00 uur. Dit betekent dus dat we in die vier uur 400 kW tekort komen. Om dit op te lossen, schaft de gemeente Rhenen een accu aan. Met deze aanschaf blijft het nieuwe MFG een gasloos en volledig elektrisch gebouw.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe MFG Rhenen vindt u hier