Dokter Wallerstraat Rhenen

90 appartementen, verdeeld over vier gebouwen aan de Dokter Wallerstraat in Rhenen zijn verouderd. Woningcorporatie Rhenam Wonen is eigenaar van deze gebouwen. Als alles volgens plan gaat, worden deze woningen vanaf de tweede helft van 2026 stap voor stap gesloopt. Ze maken dan plaats voor nieuwe woningen en het gebied wordt opnieuw ingericht.

De gemeente denkt op dit moment na over de toekomst van dit gebied. Deze ideeën worden opgeschreven in een gebiedsvisie. De gemeente wil meer woningen in dit gebied. Er is een grote vraag naar woningen, vooral voor ouderen en starters.

Praat en doe mee

Denkt u mee over de toekomst van de Dokter Wallerstraat? Bijvoorbeeld over prettig wonen, groen in de buurt en voorzieningen? Doe dan mee bij één van de volgende activiteiten, georganiseerd door de gemeente Rhenen:

Buurtsafari

Op donderdag 11 april 2024 gaan we samen op zoek naar de verhalen in en om deze straat. We doen dit met een buurtsafari. We verzamelen om 19.00 uur bij het straathuisje (Dokter Wallerstraat 1).

Ideeën bespreken

Op één van de volgende momenten praten we graag met u over uw ideeën voor dit gebied. U bent welkom in het straathuisje (Dokter Wallerstraat 1) op:

  • Maandag 15 en 22 april tussen 14.00 en 16.00 uur
  • Donderdag 18 en 25 april tussen 10.00 en 12.00 uur

Direct reageren

Op dit moment verzamelen wij ideeën over de Dokter Wallerstraat. Als u mee wilt denken, horen wij graag wat uw ideeën zijn bij de volgende vragen:

Over uw woning in of nabij de Dokter Wallerstraat:

Wat is er fijn aan? Wat kan beter?

Over de ruimte rondom uw woning, dus in de straat en in de buurt van de Dokter Wallerstraat:

Wat is er al goed? Wat kan beter?

Over het samenleven met elkaar in en rond de Dokter Wallerstraat:

Wat gaat er goed? Wat kan beter?

U kunt uw reactie tot 26 april per mail versturen naar [email protected].

Vervolg

De concept-gebiedsvisie wordt gepresenteerd in juni 2024 tijdens een bijeenkomst. Wij horen op dit moment graag wat uw ideeën zijn hierover. Direct omwonenden en bewoners worden hiervoor tegen die tijd per post of per e-mail uitgenodigd.

De planning is dat de gemeenteraad de gebiedsvisie Dokter Wallerstraat in september 2024 vaststelt. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Hierbij betrekken wij ook bewoners en omwonenden.

Meer informatie

Voor de gemeente kunt u contact opnemen met onze projectleider Teun Fiers via [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 681.

Bent u bewoner van de te slopen gebouwen en heeft u een vraag over de toekomst van uw woning?

Neem dan contact op met Rhenam Wonen. Of kijk op: https://www.rhenam.nl/contact/.

Daarnaast is Rhenam Wonen iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in het Straathuisje aan Dokter Wallerstraat 1, waar de koffie klaarstaat.