Binnenveld

Aan de slag met uw agrarische onderneming

Net zoals de natuur is onze agrarische sector een belangrijke identiteit van onze gemeente. De natuur staat onder druk, waardoor ook de toekomst van de agrariërs op dit moment onzeker is. Het is onze ambitie om de agrarische bedrijven in onze gemeente op een gezonde en duurzame wijze te behouden.

Bent u agrarisch ondernemer in de gemeente Rhenen? Hier vindt u informatie over mogelijkheden om uw bedrijf verder te ontwikkelen. We hebben per thema relevante links voor u verzameld die u kunnen helpen bij het maken van keuzes voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u contactgegevens vinden van de gemeentelijke adviseurs.

Waar wilt u meer over weten?

Onze centrale ligging, de cultuur, het landschap en de natuur zorgen ervoor dat mensen graag in onze gemeente willen wonen en werken. Gelijktijdig heeft de gemeente met grote uitdagingen te maken. Denk hierbij aan opgaven rond landbouw, natuur, water, de energietransitie, verstedelijking, mobiliteit en recreatie. Een integrale aanpak is noodzakelijk voor een toekomstbestendig buitengebied.

De agrarische sector is belangrijk in onze gemeente

Agrariërs produceren niet alleen ons voedsel, maar zij zijn ook onze landschapsbeheerders. De laatste jaren staat de agrarische sector onder druk mede door maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Dit zorgt voor veel onzekerheid onder agrariërs over hun toekomst.

Het is onze ambitie dat het agrarisch bedrijf in onze gemeente blijft voortbestaan met een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Samen met onze agrarische ondernemers zoeken wij naar een goede balans tussen een gezonde natuur en een duurzame rendabele landbouw in ons buitengebied.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor of een goed gesprek? Welke mogelijkheden heeft u als agrarische ondernemer?

U kunt contact opnemen met de Beleidsadviseur Landelijk Gebied, Loes van Enckevort via (0317) 681 681 of [email protected].

Ook het Agroloket van het Landbouwnetwerk RFV staat voor u klaar om mogelijkheden met u te verkennen. Het Landbouwnetwerk biedt een netwerk van experts die u persoonlijk of via deelname aan projecten kunnen helpen bij keuzes voor de toekomst van uw bedrijf.

Wij snappen dat geldend beleid en regelgeving soms erg verwarrend kunnen zijn. Wilt u daarom meer weten over de mogelijkheden, beleid en opties die gelden voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld voor het realiseren van een multifunctioneel bedrijf. Neem dan contact op met Beleidsadviseur Landelijk Gebied, Loes van Enckevort via telefoonnummer (0317) 681 681 of [email protected]

Het Binnenveld is een gebied tussen Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Bennekom en Ede. Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en recreëren.

Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor de verduurzaming van de landbouw, het bouwen van huizen en het opwekken van duurzame energie. Daarnaast zien we steeds meer verkeer op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

Afstemmen ontwikkelingen

We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Hiervoor maken we samen met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties en andere betrokkenen een gebiedsaanpak. Samen krijgen we inzicht in het gebied en maken keuzes voor de toekomst. 

Meer weten?

Hoe we dat precies doen, leest u op de website Gebiedsaanpak Het Binnenveld. Hier kunt u ook aanmelden voor de nieuwsbrief en leest u meer over de stappen die we nemen.

Welke maatregelen kunt u nemen om stikstofuitstoot te verminderen of fijnstof te reduceren? Wat zijn effectieve en betaalbare emissie reducerende stalsystemen?

Via deze links krijgt u meer informatie over het verlagen van de uitstoot op uw bedrijf:

Stoppen met uw agrarische bedrijf is vaak een zware en ingrijpende beslissing. Wat de reden dan ook is. Gemeente Rhenen staat voor u klaar en denkt met u mee.

Via deze links krijgt u meer informatie over stoppersregelingen en begeleiding:

Of neem contact op met Loes van Enckevort, Beleidsadviseur Landelijk Gebied van de gemeente, via (0317) 681 681 of [email protected].

Heeft u interesse in natuurinclusieve landbouw met meer aandacht voor natuur en landschap? Met natuurinclusieve maatregelen maakt u uw gronden weerbaarder voor droogtes en wateroverlast, heeft u minder kosten aan kunstmest en krachtvoer, en verbetert u dierenwelzijn.

Meer weten? Kijk eens op een van de volgende links of neem contact op met de Beleidsadviseur Landelijk Gebied, Loes van Enckevort via (0317) 681 681 of [email protected].

Op de website van het Landbouwnetwerk van Regio Foodvalley vindt u een agenda met verschillende bijeenkomsten.